Flygpassagerares rättigheter

Flygpassagerares rättigheter - Anders Eriksson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Anders Eriksson
DIMENSIONERA
11,13 MB
FILNAMN
Flygpassagerares rättigheter.pdf
ISBN
7591548328693

BESKRIVNING

Den som varit flygresenär har kanske erfarenhet av att flygresan ställts in eller försenats eller av att bli nekad att få stiga ombord på flygplanet. Kanske har också det incheckade bagaget kommit bort, skadats eller försenats. Flygresenären kan också ha fått felaktiga biljetter eller fel information om flygtider. Det kan kanske hända att en måltid som ska ingå i priset för biljetten uteblir. Det förekommer också att passagerare skadas eller omkommer i samband med en flygning. Den här boken handlar om sådana eller andra typer av avtalsbrott och skador som kan drabba flygpassagerare. I boken beskrivs vilka rättigheter passagerarna har i sådana situationer. Bl.a. behandlas passagerarnas rätt till ersättning för skador som drabbar dem och deras rätt till ekonomisk kompensation i övrigt vid avtalsbrott av dessa olika slag. En redogörelse lämnas också rörande vilka krav på service och assistans som passagerarna kan ställa på flygbolagen i samband med förseningar och inställda flygningar. Också researrangörers och resebyråers ansvar berörs. I boken redovisas de olika regelsystem som gäller, bl.a. EU-förordningar, paketreselagen, den s.k. Montrealkonventionen och den s.k. Warszawakonventionen. Boken vänder sig i första hand till läsare som kanske inte normalt arbetar med frågor om flygpassagerares rättigheter. Men den passar också för flygbolags och researrangörers reklamationshandläggare, konsumentvägledare och andra som ger råd åt konsumenter. Också jurister och andra som har att i domstolar, nämnder, myndigheter och organisationer ta ställning i frågor som rör flygpassagerares rättigheter eller som för flygpassagerares eller näringsidkares talan i tvister på detta område kan ha nytta av boken. Även den som då och då är flygresenär kan ha glädje av att ta del av bokens innehåll. Anders Eriksson, som är jurist och civilekonom, har arbetat med dessa frågor bl.a. under sin tid som rättschef i Justitiedepartementet och som avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden. Han är juris hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Köp Flygpassagerares rättigheter av Anders Eriksson på Bokus.com. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (Text av betydelse för EES) - Uttalande från kommissionen Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex.

Till dagens datum har vi hjälpt över 13 miljoner passagerare att förstå sina rättigheter och säkra sin kompensation för försenade, inställda eller överbokade flygresor. Flygpassagerares rättigheter. Enligt EG-förordningen 261/2004 har du som passagerare rätt till ersättning och assistans från flygbolaget vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

RELATERADE BÖKOR