Arbetsmiljö för sjukvården : med praktiska typfall

Arbetsmiljö för sjukvården : med praktiska typfall - Tor Nitzelius, Göran Söderlöf | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Tor Nitzelius, Göran Söderlöf
DIMENSIONERA
8,16 MB
FILNAMN
Arbetsmiljö för sjukvården : med praktiska typfall.pdf
ISBN
8665447795912

BESKRIVNING

Den nya boken "Arbetsmiljö för sjukvården", som är en andra reviderad upplaga av Sjukvårdens arbetsmiljö, är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom den landstingskommunala sjukvården.Boken är uppbyggd som en handbok med typfall och konkreta exempel som till stor del bygger på verkliga ärenden. Dessutom ingår följande checklistor:- Process för att komma i gång med SAM- Fortlöpande riskbedömning vid skyddsrond- Trivsel och arbetsklimat (Psykosocial skyddsrond)- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Den nya andra upplagan redovisar gällande lagstiftning, Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, aktuell rättspraxis samt ger råd om vad man bör tänka på. Boken har utökats med flera nya typfall inriktade på aktuella frågor, som organisatorisk och social arbetsmiljö, missbruk av sociala medier, överbeläggning och underbemanning.Exempel på typfall som behandlas:- Fördelning/delegering av arbetsmiljöuppgifter- Missbruk av sociala medier (NYHET!)- Förbud förenat med vite mot överbeläggning (NYHET!)- Rehabilitering- Våld och hot mot personalen- Hög arbetsbelastning på vårdcentral (NYHET!)- Kritikrätten för de anställda- Kränkande särbehandling – organisatorisk och social arbetsmiljö (NYHET!)- 6 kap. 6 a § framställan och skyddsombudsstopp- Tobaksfria arbetsplatser- Arbetsmiljöbrott- Övertid – arbetstidslagen eller kollektivavtal (NYHET!)- Underbemanning – barnmorskors semester- Arbetsmiljön avseende trånga utrymmen – 80 cm- Manuella lyft – vaktmästeriet- Utarbetade kirurger- Chefers arbetsmiljö – organisatorisk och social arbetsmiljö (NYHET!)- Städning på entreprenadArbetsmiljö för sjukvården redovisar ett stort antal typfall i en handbok på 213 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok i verksamheten.Tor Nitzelius är arbetsrättsjurist i egen regi och var tidigare förbundsjurist på central facklig organisation.Göran Söderlöf är arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting och ledamot i Arbetsdomstolen.

Risken för ländryggsbesvär ökar med arbetsmoment såsom personförflyttningar, Sjukvårdens arbetsmiljö. Praktiska typfall i hälso- och sjukvårdenTor Nitzelius och Göran Söderlöf226 sidor.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att städarnas arbetsmiljö är bra. Tillsammans med anställda och skyddsombud tar arbetsgivaren fram rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras i praktiken. Vårdens arbetsmiljö : Praktiska typfall i vården, omsorgerna och socialtjänsten ...

RELATERADE BÖKOR