Lagen om handelsbolag och enkla bolag : en kommentar

Lagen om handelsbolag och enkla bolag : en kommentar - Stefan Lindskog | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Stefan Lindskog
DIMENSIONERA
4,45 MB
FILNAMN
Lagen om handelsbolag och enkla bolag : en kommentar.pdf
ISBN
5561730226215

BESKRIVNING

Verket är en djupkommentar till lagen om handelsbolag och enkla bolag och ska fungera som en probleminriktad handbok i det praktiska rättslivet. Det ska utgöra ett arbetsverktyg när t.ex. en domare eller en advokat söker en lösning eller ett argument för en lösning på en viss bolagsrättslig fråga. Den naturliga utgångspunkten är då att börja med lagtexten. Ger denna ingen eller endast begränsad ledning, ska kommentaren kunna konsulteras. Tredje upplagan av Lagen om handelsbolag och enkla bolag innefattar nya rättsfall och ny litteratur. Gjorda erfarenheter och diskussioner har föranlett tillägg och nyanseringar, en grundlig översyn har också skett.

29 ff.) Bestämmelsen i 2 kap. 25 § lagen om handelsbolag och enkla bolag är indispositiv, (se Lindskog, Stefan, a.a.

2 kap 18 och 20 §§ lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. NJA 2016 s.

RELATERADE BÖKOR