Introduktion till försäkringsnäringsrätten - Försäkringsrörelselagen efter Solvens II

Introduktion till försäkringsnäringsrätten - Försäkringsrörelselagen efter Solvens II - Henric Falkman | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Henric Falkman
DIMENSIONERA
11,55 MB
FILNAMN
Introduktion till försäkringsnäringsrätten - Försäkringsrörelselagen efter Solvens II.pdf
ISBN
4140112513209

BESKRIVNING

Verksamheten i privata försäkringsföretag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhälle. På samma gång är verksamheten komplex till sin natur och förenad med särskilda risker. Det betyder bland annat att en kund normalt saknar förmåga att bedöma om en försäkringsgivare kommer att kunna infria eventuella ersättningsanspråk. Vidare har en kund i allmänhet små möjligheter att bedöma och påverka en försäkrings exakta innebörd och pris. Försäkringsrörelselagen (2010:2043) uppställer stränga krav rörande såväl meddelande av tillstånd för bedrivande av försäkringsrörelse som för verksamhetens bedrivande. För att garantera att dessa krav uppfylls har försäkringsrörelse underkastats Finansinspektionens tillsyn.Solvens II-direktivet (2009/138/EG), som antogs den 25 november 2009, innebär en reformering av den grundläggande regleringen avseende verksamheten i försäkringsföretag. Försäkringsrörelselagen har av denna anledning varit föremål för ett omfattande förändringsarbete.I boken ges en presentation av försäkringsnäringsrättens systematiska uppbyggnad efter implementeringen av Solvens II-regelverket. Fokus ligger på försäkringsrörelselagens bestämmelser. Framställningen utgår från de grundläggande skyddsaspekter som motiverar näringsrättslig reglering av den verksamhet som bedrivs i försäkringsföretag och hur regelverket möter dessa. Tonvikten i boken ligger på olika kategorier av regler och hur dessa samverkar med varandra.Boken är avsedd att utgöra en lärobok för studenter och samtidigt vara ett stöd för yrkesverksamma jurister och ekonomer.

Köp Introduktion till försäkringsnäringsrätten - Försäkringsrörelselagen efter Solvens II av Henric Falkman på Bokus.com. Pris: 169 kr. häftad, 2019.

Kursen fokuserar på vad som särskiljer försäkringsföretag från andra företag. Målgrupp För dig som är jurist och/eller arbetar med compliance, bolagsrätt, rörelse- eller ... Försäkringsjuridik för aktuarier II: Falkman: Introduktion till försäkringsnäringsrätten - Försäkringsrörelselagen efter Solvens II (2a uppl).

RELATERADE BÖKOR