Konkurrensrättens grunder

Konkurrensrättens grunder - Carl Martin Gölstam | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Carl Martin Gölstam
DIMENSIONERA
3,74 MB
FILNAMN
Konkurrensrättens grunder.pdf
ISBN
2960094110187

BESKRIVNING

Denna bok ger en grundläggande beskrivning av i Sverige gällande konkurrensrätt, d.v.s. EU-rätt och svenska regler inom området. Boken behandlar innebörden av konkurrensrättens två grundläggande förbud, förbudet mot konkurrensbegränsande avtal inklusive möjligheterna till undantag och förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Andra områden som behandlas är koncentrationskontroll, relationen till den offentliga sektorn etc.Rättstillämpningen är i hög grad beroende av den praxis som utvecklats och som därför ingående redovisas. Den institutionella uppbyggnaden kring konkurrensrätten, sanktioner m.m. behandlas också. Ekonomiska teorier om konkurrens, som har betydelse för utformningen av konkurrensrätten, ges visst utrymme liksom jämförelser med amerikansk rätt.Bokens upplägg är problemorienterat med hänsyn till olika praktiska konkurrensrättsliga frågeställningar – hur den relevanta marknaden bestäms, hur olika avtal får utformas, när det kan föreligga missbruk av dominerande ställning, bedömning av företagskoncentrationer etc.

2013-02-26 17.04 konkurrensrättens förbud skall straffbeläggas, bör det ske genom att ett nytt brott med följande innebörd införs. Den som ingår ett avtal som är förbjudet enligt 6 § eller enligt artikel 81 i EG-fördraget och som innebär att företag i samma pro- Den svenska konkurrensrätten — mål och inriktning Av jur.

1 Lagen är i huvudsak en kopia av EG:s konkurrensregler och tanken är att EG:s konkurrensrätt också skall vara normbildande för inhemska förhållanden. En sådan anpassning till EG-rätten var emellertid inte avsedd från början. kapitel tre redogörs grunderna i konkurrensrätten och relevanta lagrum och praxis för frågeställningen framförs.

RELATERADE BÖKOR