Sjuklönelagen

Sjuklönelagen - Tommy Iseskog | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Tommy Iseskog
DIMENSIONERA
11,92 MB
FILNAMN
Sjuklönelagen.pdf
ISBN
3538678596874

BESKRIVNING

Sjuklönelagen har varit föremål för ett mycket stort antal förändringar sedan ikraftträdandet den 1 januari 1992. Detta beror främst på att reglerna kring sjuklön och sjukpenning har stor politisk betydelse.Från och med den 1 juli 2008 gäller nya regler för rätten till sjukpenning. Dessa regler har förändrats i olika detaljer, senast genom lagstiftning som gäller från och med den 1 februari 2016. Sjuklönelagen innehåller numera också regler om ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader.Från och med den 1 januari 2019 reglerar sjuklönelagen ett karensavdrag istället för karensdag. Dessa nya regler kommenteras i den nya upplagan av denna bok.

Lagen inskränker inte den rätt till sjuklön som kan finnas enligt någon annan lag. 2 § Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen. AD 1993 nr 71:Enligt 6§ sjuklönelagen utgör beräkningsunderlaget för sjuklön (sjuklöneunderlaget) den lön och andra anställningsförmåner som en arbetstagare gått miste om tillföljd av nedsättningen i arbetsförmågan under sjuklöneperioden. Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen.

Under de första 14 dagarna av din sjukperiod betalar din arbetsgivare sjuklön. Första sjukdagen är dock karensdag, vilket betyder att du då inte får någon lön alls. I och med ändringen av sjuklönelagen så har Unionens kollektivavtal fått nya beräkningsmodeller som utgår från ett karensavdrag.

RELATERADE BÖKOR