Skrifter till Jan Rambergs minne

Skrifter till Jan Rambergs minne En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
3,9 MB
FILNAMN
Skrifter till Jan Rambergs minne.pdf
ISBN
7146176950989

BESKRIVNING

Den 28 januari 2018 avled Jan Ramberg, professor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Denna minnespublikation hedrar professor Rambergs enastående livslånga bidrag till privaträtten.Jan Ramberg var en praktiserande advokat i 15 år innan han disputerade 1970. Han utsågs senare till professor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Jan Ramberg var verksam i Internationella handelskammaren (ICC) i 30 år och blev internationellt erkänd för sitt arbete med INCOTERMS. Han var en av Sveriges mest engagerade skiljemän i internationell skiljedom och en uppskattad föreläsare såväl i Sverige som utomlands. Jan var dessutom en flitig författare och skrev sjuttiosju juridiska böcker och många artiklar i svenska och utländska tidskrifter.Redaktionskommittén har bestått av professorerna Annina H. Persson och Marie Karlsson-Tuula.Innehåll:- Jan Rambergs liv som jurist av Jan Ramberg, redigerat av hans barn Christina, Hans,Johan och Richard Ramberg samt Ralph Peeker- Organisatorisk sjövärdighet i ett hållbarhetsperspektiv av Jeanette Andersson- Affärsrätt såsom akademiskt forsknings- respektive undervisningsämne av Ingrid Arnesdotter- Garantiansvar för produktskador? av Bertil Bengtsson- Standardavtal och konkurrensbegränsning av Ulf Bernitz- Huvuddragen i den nya franska avtalslagen av Rolf Dotevall- Yes, Jan – the law is lagging behind! av Ellen Eftestøl-Wilhelmsson- Speditørens tilbakeholdsrett under NSAB – et norsk perspektiv av Thor Falkanger- Frågan om dold samäganderätt bör vara föremål för preskription – ett försök att gå till botten med frågan av Torkel Gregow- Något om återförsäkring och gentlemannamässighet av Peder Hammarskiöld- The Short and Unhappy Life of Production Sharing Agreements in Russia av Kaj Hobér- I lyckliga stunder och på lyckliga platser – Om att förena avtalsrättens teori och praktik av Torbjörn Ingvarsson- Gäldenärens avtal i insolvensförfarande, särskilt om överlåtelse av avtal och ipso-facto klausuler vid insolvens de lege ferenda av Marie Karlsson-Tuula- Om äganderättsförbehåll och andra säkerhetsrätter i sjörätten av Annina H. Persson- Ancillary Duties under the CISG and the Nordic SGAs av Björn Sandvik- Om leveransklausuler och deras funktion av Johan Schelin- Witch-craft formulas and Regulation 261/2004 on compensation to air passengers av Lena Sisula-Tulokas- Båthyra, jämte lån och charter av Hugo Tiberg- Kronofogdemyndighetens konkurstillsyn inom ramen för myndighetens verksamhetsgren konkurstillsyn TSM av Rolf Åbjörnsson- Förteckning över Jan Rambergs juridiska skrifter 1963-1996 av Ann Charlotte Edenman- Förteckning över Jan Rambergs juridiska skrifter 1997-2017 av Annina H. Persson

Vi ... Jan Rambergs liv som jurist, i Skrifter till Jan Rambergs minne, Ed. A.H.

Ramberg tog examen i juridik vid Uppsala universitet 1955. Han arbetade som advokat i 15 år på sin far Johan Rambergs Advokatbyrå (idag Vinge), blev professor i civilrätt vid Stockholms universitet 1970 samt var styrelseledamot i flera börsnoterade bolag ... Ramberg, Jan, Jan Rambergs liv som jurist, Skrifter till Jan Rambergs minne, 2019, s.

RELATERADE BÖKOR