Stadens sopor : tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975

Stadens sopor : tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975 - Ylva S. Sjöstrand | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Ylva S. Sjöstrand
DIMENSIONERA
11,38 MB
FILNAMN
Stadens sopor : tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975.pdf
ISBN
6667345121932

BESKRIVNING

»Stadens sopor är en rik och nyanserad bok med många empiriska förtjänster. För att vara en doktorsavhandling erbjuder den påfallande litet motstånd och bör hitta en läsekrets långt utöver den akademiska publiken.« Svenska DagbladetYlva S. Sjöstrands Stadens sopor är mottagare av det prestigefyllda Cliopriset 2015!Så hör löd juryns motivering: Ylva S. Sjöstrand tilldelas Cliopriset 2015 för sin välgjorda och mångsidiga studie av sopornas historia. Genom att fruktbart kombinera ekonomiska, ekologiska, tekniska och politiska aspekter av kvittblivning skildrar hon den moderna stadens förvandling utifrån nya infallsvinklar. Högaktuella samtida diskussioner om miljö, konsumtion och stadsplanering får härigenom en djupare historisk förankring.Om Stadens sopor:Under hela 1900-talet har Stockholms avfall sluthanterats med flera parallella metoder. Soporna har dumpats, använts som utfyllnad, eldats upp och tillvaratagits för försäljning. De olika arbetssätten har använts i olika hög grad under olika tider. Avfall har omväxlande betraktats som problem eller resurs för samhället.I Stadens sopor beskriver Ylva S. Sjöstrand hur metoderna för avfallshantering i Stockholm påverkats av avfallets sammansättning, den rådande praktiken samt de idéer kring teknik och miljö som dominerat under olika perioder. Författaren visar hur idé och praktik tillsammans skapat nya avfallsregimer för sophantering och hur metoder etableras och vidmakthålls tills de slutligen blir inaktuella och ersätts av andra.Boken är en historisk genomlysning av sopbehandlingens ekonomi och utgör tänkvärd läsning då avfallsregimerna speglar samhällets värdenormer och hur synen på miljö, teknik och brukbarhet pendlat över tid.

Genushistoriska seminariet, Stockholms universitet. Högskola och universitet.

av Stockholms stad, 81 (Stockholm, 1988), 215 sidor. Även senare upplagor kan användas, boken finns att köpa på Medeltidsmuseum och via nätbokhandeln.

RELATERADE BÖKOR