Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF

Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF - Anders Asplund, Magnus Ehn, Daniel Johansson, Erik Olsson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Anders Asplund, Magnus Ehn, Daniel Johansson, Erik Olsson
DIMENSIONERA
5,17 MB
FILNAMN
Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF.pdf
ISBN
1874666857572

BESKRIVNING

Under de senaste åren har antalet mål i allmän förvaltningsdomstol som rör överprövning av upphandling ökat kraftigt. Samtidigt har rättsområdet genom ny lagstiftning och rättspraxis blivit alltmer komplext. Att ha goda kunskaper om regelverket för dessa mål blir därför allt viktigare. I denna bok, den första i sitt slag, tar författarna ett helhetsgrepp kring de olika normsystemen som styr överprövningsprocessen. Här redogörs utförligt för överprövningsreglerna i LOU och LUF, den allmänna förvaltningsprocessen och den bakomliggande EU-rätten på området. Bland annat behandlas olika problem och frågeställningar kring talerätt, avtalsspärr, tidsfrister, interimistiska beslut, ändring av talan, tredjemansinträde, sekretess och edition, åberops- och bevisbörda samt ogiltighet av avtal. Författarna går också igenom skadeståndsreglerna i LOU och LUF samt reglerna om upphandlingsskadeavgift, som kan dömas ut efter ansökan av Konkurrensverket. Boken innehåller omfattande redogörelser av rättspraxis från bland annat EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna och sätter in denna i sitt relevanta sammanhang. Läsaren får därmed en helhetsbild av rättsläget.Många processuella frågor i mål enligt LOU och LUF har en direkt koppling till och fordrar kunskaper om den materiella upphandlingsrätten. Boken behandlar därför också allmänna upphandlingsrättsliga frågor av betydelse för överprövningsprocessen: grundläggande EU-rättsliga principer vid upphandling, tillämpningsområdet för LOU respektive LUF, skyldigheten att underrätta leverantörer om olika beslut i en upphandling, ramavtal, anbuds giltighetstid, avbruten upphandling, otillåten direktupphandling och undantag från skyldigheten att annonsera en upphandling m.m.Boken kan användas såväl som en praktisk handbok som en kvalificerad källa för fördjupning, analys och diskussion. Den riktar sig till alla som kommer i kontakt med mål enligt LOU och LUF: upphandlare och företrädare för leverantörer samt jurister vid advokatbyråer, domstolar samt upphandlande myndigheter och enheter. Boken lämpar sig också som kurslitteratur i fördjupningskurser i offentlig upphandling.Anders Asplundär affärsjurist på Försvarets materielverk och har mångårig erfarenhet av arbete som bland annat upphandlingssakkunnig på Konkurrensverket, jurist på Nämnden för offentlig upphandling samt som bolagsjurist i en kommunal koncern. Expert i Försvars- och säkerhetsupphandlingsutredningen (SOU 2010:13).Magnus Ehn är processråd på Konkurrensverkets juridiska avdelning och har mångårig erfarenhet från arbete i allmän förvaltningsdomstol.Daniel Johansson är processråd på Konkurrensverkets juridiska avdelning och har flera års erfarenhet från arbete i allmän förvaltningsdomstol. Erik Olsson är biträdande jurist på Advokatfirman Delphis expertgrupp inom offentlig upphandling och var tidigare föredragande på Konkurrensverkets avdelning för offentlig upphandling.

Det gäller exempelvis köp eller hyra av fastighet, upphandling inom radio­ och tv­området, skiljemanna­ eller förliknings­ Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och Lagen om valfrihetssystem (LOV). Rättsmedlen intar en mycket central roll inom offentlig upphandling. Många upp­handlingar hamnar - av den ena eller andra orsaken - i domstol.

LOU och LUF (blandad upphandling). 1.2 Undantag från LOU och LUF Vissa typer av kontrakt är undantagna från LOU och LUF.

RELATERADE BÖKOR