Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt - Stefan Zetterström | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Stefan Zetterström
DIMENSIONERA
8,67 MB
FILNAMN
Förvaltningsrätt.pdf
ISBN
5383113441068

BESKRIVNING

Förvaltningsrätten tillämpas av myndigheterna, som har till uppgift att genomföra statsmakternas politiskt fattade beslut. Lagar som är tillämpliga i allmänhet är förvaltningslagen (FL) och förvaltningsprocesslagen (FPL). FL reglerar i huvudsak förvaltningsmyndigheternas verksamhet och FPL förvaltningsdomstolarnas rättskipning. I det förvaltningsrättsliga området ingår även kommunalrätten. Hit hör regler om de kommunala organen, deras sammansättning och verksamhetsformer, vilka finns i kommunallagen (KomL).Läs merDen här boken ger en översiktlig och lättillgänglig redogörelse för det förvaltningsrättsliga området. Vi får bland annat följa ett ärendes väg från tidpunkten då det väcks, genom t.ex. ansökan, anmälan eller ex officio, fram till det att ärendet slutligen avgörs i Högsta förvaltningsdomstolen.Förvaltningsrätt in nuce kan användas som lärobok inom juristutbildningen, men också inom andra utbildningar/kurser som behandlar förvaltningsrätt.Om författarnaSTEFAN ZETTERSTRÖM är universitetsadjunkt vid Uppsala universitet.

Välkommen. Varmt välkommen till kursen Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, som läses under B-perioden av termin 6.

Här finns regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda. Kurs - Förvaltningsrätt och myndighetsutövning. Som tjänsteman på en myndighet styrs vardagen av en mängd lagar och förordningar.

RELATERADE BÖKOR