Mutbrott

Mutbrott - Thorsten Cars, Natali Engstam Phalén | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Thorsten Cars, Natali Engstam Phalén
DIMENSIONERA
10,8 MB
FILNAMN
Mutbrott.pdf
ISBN
6435769092979

BESKRIVNING

Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption). Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsföringslagen.I "Mutbrott" redogörs utförligt för vad som menas med dessa begrepp och vilka syften som ligger bakom lagstiftningen. Vidare anges vem som kan göras ansvarig för överträdelser av de olika bestämmelserna, vari gärningen består och vilka konsekvenser som kan följa. Framställningen illustreras fortlöpande med ett stort antal rättsfall som också belyser de olika former som korruptionen i dagens Sverige uppträder i.I bokens fjärde upplaga har beaktats de rättsfall som meddelats sedan befintlig mutlagstiftning trädde i kraft den 1 juli 2012. Boken har också uppdaterats i fråga om den internationella utvecklingen på korruptionsområdet samt om vilka krav som ställs i fråga om förebyggande åtgärder mot korruption."Mutbrott" vänder sig till jurister, ekonomer, revisorer, inköps- och försäljningspersonal, journalister och alla som har intresse av korruptionsproblematiken.

Här presenteras den forskning som finns om korruption och otillåten påverkan. En chef på Norrköpings kommuns digitaliseringsavdelning avskedas och polisanmäls efter misstankar om mutbrott. En annan chef på samma avdelning utreds och riskerar samma öde. Mutbrott eller korruption handlar om otillbörliga förmåner till anställda, affärkontakter, chefer et.c.

5a-e §§ och innebär i huvudsak följande: 1. En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig belöning för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta).

RELATERADE BÖKOR