Löneindrivning och konkurs en facklig handledning

Löneindrivning och konkurs en facklig handledning - Henric Ask, Erik Danhard | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Henric Ask, Erik Danhard
DIMENSIONERA
6,18 MB
FILNAMN
Löneindrivning och konkurs en facklig handledning.pdf
ISBN
7669047898500

BESKRIVNING

Att driva in lön till arbetstagare är en viktig uppgift för fackliga företrädare. Löneindrivning måste ske med hänsyn till att arbetsgivaren förr eller senare kan komma att försättas i konkurs. Frågan måste handläggas rätt och inom de tidsfrister som gäller.Löneindrivning och konkurs ger en vägledning i de komplicerade reglerna kring en arbetstagares löneskydd. Steg för steg beskrivs först de åtgärder som måste vidtas före en konkurs och sedan åtgärderna i en arbetsgivares konkurs enligt följande avsnittsindelning.1. Den facklige företrädarens roll. En allmän beskrivning av de åtgärder som kan bli aktuella och de fackliga huvudpunkterna i konkursförfarandet.2. Löneindrivning. En genomgång av de tidsfrister som beroende på situationen gäller samt handläggningen av tvistiga respektive ostridiga lönefordringar.3. Försättande i konkurs. En heltäckande redogörelse för förutsättningarna och tillvägagångssättet för att kunna försätta en arbetsgivare i konkurs samt lösningar på praktiska problem i särskilda fall.4. Checklista löneindrivning. En åtgärdslista steg för steg vid utebliven betalning från arbetsgivarens sida.5. Löneindrivning efter konkursutbrottet. En beskrivning av handläggningen för betalning av löner och lönegaranti, överprövning av lönegarantibeslut, lönegarantins begränsningsregler samt rutinerna vid återbetalning av arbetslöshetsersättning.6. Checklista lönefordringar i konkurser. En sammanfattande lista över de åtgärder som kan behöva vidtas gällande lönefordringar i en konkurs.7. Arbetsrättslig bevakning vid en konkurs. En redovisning av arbetstagarnas rättigheter och den fackliga organisationens ställning under konkursen samt förhållandet till en förvärvare.8. Checklista aktörerna vid en konkurs. En beskrivning av konkursförvaltarens roll samt övriga aktörer i en konkurs.9. Vid företagsrekonstruktion. Huvudpunkterna för facklig bevakning vid en företagsrekonstruktion.10. Mallar. 33 exempel på skriftliga framställningar som en facklig företrädare kan ha behov av före och under konkursen, knutna till ett fiktivt ärende.11. Praktika. Vissa lagbestämmelser, adresslista och viktiga belopp.Henric Ask är förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd AB.Erik Danhard är advokat vid Hamilton Advokatbyrå.

199 kr Finns i lager Bokus. 199 kr Finns i lager ...

206 kr Finns i lager ... Löneindrivning och konkurs - en facklig handledning.

RELATERADE BÖKOR