Återvinning i konkurs :

Återvinning i konkurs : - Gertrud Lennander | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Gertrud Lennander
DIMENSIONERA
5,70 MB
FILNAMN
Återvinning i konkurs :.pdf
ISBN
9830588638942

BESKRIVNING

Insolvensrätten har i hög grad varit i fokus under senare decennier. Inom detta område intar reglerna om återvinning en viktig plats. Återvinningsreglerna, som innebär att vissa rättshandlingar som företagits under tiden före en konkurs kan rivas upp, är komplicerade och svårtillämpade. I denna bok analyseras dessa regler på ett klargörande sätt.Framställningen inriktas på de materiella reglerna om återvinning. I boken behandlas framför allt de i praktiken vanligaste fallen av återvinning, såsom återvinning av betalningar i olika former, säkerställanden i efterhand, benefika transaktioner och av otillbörliga förfaranden. Vidare behandlas bl.a. det grundläggande ”nackdelskravet” och det närmare innehållet i återvinningspåföljden. Denna fjärde upplaga av boken har bearbetats med hänsyn till den utveckling som skett under det senaste decenniet.

Om du har fått ett utslag innebär det att du måste utföra eller betala det som framgår av utslaget. Konkurs - tvist & återvinning. presswordvasa .

Detta leder även till att jag har en del rättsekonomiska inslag i min analys eftersom syftet till stor del uppfylls om borgenärerna erhåller största möjliga utdelning i konkursen. Återvinning i konkurs efter fusion av dotterbolag . Av advokaten U LRIK H ÄGGE.

RELATERADE BÖKOR