Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag - Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser

Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag - Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser - Elisabeth Ahlinder | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Elisabeth Ahlinder
DIMENSIONERA
11,94 MB
FILNAMN
Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag - Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser.pdf
ISBN
3316651721712

BESKRIVNING

Säkerhet i fast egendom uppnås traditionellt genom upplåtelse av panträtt. Avseende kommersiell användning av fastigheter i transaktioner omfattande högre värden utgör dock inte fastighetspant den enda, i vissa fall inte ens den huvudsakliga, formen för användande av fast egendom i säkerhetssyfte. Finansiering sker i stor utsträckning med användning av alternativa finansieringsformer och -tekniker. Beroende på syfte och behov kan säkerhet exempelvis uppnås genom fastighetsleasing, pant i aktier eller andelar i fastighetsägande bolag, mezzanine-lån, ring fence-strukturer, eller komplexa finansieringsformer som paketerar och strukturerar tillgångar på ett sådant sätt att de kan användas som underlag för obligationsutgivning. I den civilrättsliga avhandlingen Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag - Köp pant, hyra och jordabalkens gränser, behandlas olika finansieringsformer och -tekniker som kan användas som alternativ eller komplement till traditionell panträtt enligt 6 kap. JB. Avhandlingen utgör en omfattande analys av skärningen mellan modern finansiering och klassisk lagstiftning i form av JB.Avhandlingen innehåller analyser av kommersiella avtal och villkor som används vid finansiering med fastigheter som säkerhet i vid mening. De alternativa finansieringsformerna och -teknikerna diskuteras och problematiseras utifrån ett sammantaget helhetsperspektiv. Särskild vikt läggs vid avtalen och villkorens överensstämmande och förenlighet med vissa tvingande regler, formkrav och sakrättsliga bestämmelser i JB. Elisabeth Ahlinder är verksam som forskare och lärare vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Under den tid som avhandlingen skrevs var Elisabeth anställd på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag - Köp pant, hyra och jordabalkens gränser. 659 kr Finns i lager Bokus.

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Fastigheten och skatten Det menar Elisabeth Ahlinder i sin avhandling " Finansiering med fastigheter som underlag - köp, pant, hyra och jordabalkens gränser " i vilken hon även föreslår vissa ändringar i jordabalken för att minska friktionerna på fastighetsmarknaden.Säkerhet i fast egendom uppnås traditionellt genom upplåtelse av panträtt.

RELATERADE BÖKOR