Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning. SOU 2016:25. Del 1 och Del 2 (bilagor) : Betänkande från Utredningen om nationella prov

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning. SOU 2016:25. Del 1 och Del 2 (bilagor) : Betänkande från Utredningen om nationella prov Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
7,5 MB
FILNAMN
Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning. SOU 2016:25. Del 1 och Del 2 (bilagor) : Betänkande från Utredningen om nationella prov.pdf
ISBN
4218332419176

BESKRIVNING

Föreslår ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning i tre delar. Systemet ska innehålla:nationella prov,nationella bedömningsstöd ochnationell kunskapsutvärdering (NKU).De nationella proven ska inte längre konstrueras med syfte att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. I stället ska detta syfte på nationell nivå bäras av ett nytt system för nationell kunskapsutvärdering.Utredningen anser att antalet obligatoriska nationella prov bör minska och att en del av proven bör ersättas av nationella bedömningsstöd. Vid några tillfällen i grundskolan, specialskolan och sameskolan samt i gymnasieskolan ochkommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska eleverna dock göra obligatoriska nationella prov, eftersom proven ger förutsättningar för en mer likvärdig betygssättning och en ökad rättssäkerhet för eleverna. Benämningen nationella prov ska gälla för alla skolformer.Statens skolverk ska få ett samlat uppdrag om att utveckla de nationella proven, bedömningsstöden och kunskapsutvärderingen. I uppdraget ska det bland annat ingå att informera om och utbilda i det nya systemet för kunskapsbedömning och dess olika delar. Särskild utredare: Tommy Lagergren.

Del 1 och Del 2 (bilagor) : Betänkande från Utredningen om nationella prov. 489 kr.

Del 2 innehåller bilagorna 2-5. Bilaga 1, som innehåller direktiven till utredningen, ingår i del 1 till betänkandet. Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning.

RELATERADE BÖKOR