Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården : om betydelsen i rättssäkerhetshänseende av domstolens domar angående LVU och LVM

Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården : om betydelsen i rättssäkerhetshänseende av domstolens domar angående LVU och LVM - Gustav Svensson | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Gustav Svensson
DIMENSIONERA
7,91 MB
FILNAMN
Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården : om betydelsen i rättssäkerhetshänseende av domstolens domar angående LVU och LVM.pdf
ISBN
1717368014957

BESKRIVNING

Barn och personer med missbruksproblem är två grupper i Sverige som kan bli föremål för tvångsvård. Tvångsvård innebär kränkning av en individs självbestämmande och integritet. Av största vikt är därför att förutsättningarna för tvångsvård är noggrant reglerade i lag. Så har skett i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och i lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Högsta förvalt-ningsdomstolen, HFD (tidigare Regeringsrätten), är den högsta instans som tillämpar LVU och LVM. HFD ska avge domar i principiellt viktiga frågor och på så sätt bidra till att rättssäkerheten förstärks. Eftersom samtidigt alla LVU- och LVM-ärenden ska ges en individuell bedömning, varvid hänsyn ska tas till omständigheterna i det en-skilda fallet, är detta en inte helt lätt uppgift. Hur väl HFD lyckats med denna sin uppgift, dvs. i vilken mån HFD bidragit till att förstärka rättssäkerheten, är den fråga som undersöks i denna bok. Boken bygger på en granskning av samtliga HFD:s domar angående LVU och LVM sedan 1982 och av alla domar angående samma lagar som år 2008 meddelats vid en kammarrätt och två förvaltningsrätter. Härutöver har en intervjuundersökning skett med ett antal domare och socialsekreterare som har att hantera den aktuella lagstiftningen.Boken riktar sig till domare vid förvaltningsdomstolarna, socialsekreterare, socialt engagerade politiker och offentliga biträden i LVU- och LVM-ärenden. Den vänder sig också till studerande vid universitet och högskolor, t.ex. inom ramen för fördjupningskurser i socialrätt. Den vänder sig också till slutligen till alla dem som, utan några specialkunskaper, är intresserade av att få en inblick i hur dömandet tillgår i dessa viktiga sociala frågor.

Tvångsvård innebär kränkning av en individs självbestämmande och integritet. Av största vikt är därför att förutsättningarna för tvångsvård är noggrant reglerade i lag.

uppl. Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården [Elektronisk resurs] om betydelsen i rättssäkerhetshänseende av domstolens domar angående LVU och LVM / Gustav Svensson. 2019; Multimedium (Talbok med text) 1 bibliotek 2 Om tvångsvård som rättsområde 15 2.1 Psykiatrisk tvångsvård då och nu 15 2.2 LPT-processen i allmän förvaltningsdomstol 18 2.3 Kritik mot brister i rättssäkerheten 21 3 Betydelsen av utförliga domskäl i LPT-mål 28 3.1 Avgörande, dom och motivering enligt FPL 29 3.2 En jämförelse med beslut enligt FL 35 Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården om betydelsen i rättssäkerhetshänseende av domstolens domar angående LVU och LVM Svensson, Gustav 2012 , Talbok med text Alcohol at work managing alcohol problems and issues in the workplace 2011 , Talbok med text om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ...

RELATERADE BÖKOR