Kommunala befogenheter

Kommunala befogenheter - Ulf Lindquist, Olle Lundin, Tom Madell | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Ulf Lindquist, Olle Lundin, Tom Madell
DIMENSIONERA
5,17 MB
FILNAMN
Kommunala befogenheter.pdf
ISBN
4764604797995

BESKRIVNING

Genom regeringsformen och kommunallagen är kommuner och landsting tillförsäkrade självstyre under riksdagen och regeringen. Självstyrelsen manifesteras av den kommunala rösträtten och den kommunala beskattningsrätten. På en rad sakområden har riksdagen i lag ålagt kommunerna att göra samhällsinsatser, en del av dem finansierade av riksdagen. Kommunerna och landstingen har därmed den rättsliga ställningen som demokratins verkställande organ. Lagenligheten av de kommunala besluten kan på begäran av enskild person prövas av förvaltningsdomstolar. Genom domstolarnas domar har skapats en rättspraxis rörande innehållet av och gränserna för kommunernas befogenheter.Kommunala befogenheter beskriver kommunernas allmänna befogenheter enligt rättspraxis och de rättsliga principer som domstolarna närmare utformat med stöd av lagstiftningen och härigenom framträder en samlad bild av kommunernas ställning i det svenska samhället.

lagen (2005:952) om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik, 12. lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre, och 13.

Här är således endast fråga om rättigheter för kommunen. Inom de specialförfattningsreglerade kompetensområden, som åsyftas i andra stycket, är de kommunala ... Den kommunala beskattningen är reglerad i detalj i kommunalskattelagen.

RELATERADE BÖKOR