Anpassning till EU:s förordning om medicinteknik - del 2. Ds 2019:32 :

Anpassning till EU:s förordning om medicinteknik - del 2. Ds 2019:32 : Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
4,24 MB
FILNAMN
Anpassning till EU:s förordning om medicinteknik - del 2. Ds 2019:32 :.pdf
ISBN
4502292167383

BESKRIVNING

I Ds:n föreslår Socialdepartementet åtgärder som ska anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området.

Smer har i uppdrag att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Yttrande över Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2 (Ds 2019:32) (Socialdepartementets dnr S2020/00051/FS) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissen "Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2". TLV har valt Remissvar: Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2 (Ds 2019:32) Bakgrund Sveriges Tandläkarförbund har inte bearbetat alla delar i promemorian Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2.

Ladda ner dokument. Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (pdf, 284.3 kB) Datum.

RELATERADE BÖKOR