Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall

Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall - Tor Nitzelius, Göran Söderlöf | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Tor Nitzelius, Göran Söderlöf
DIMENSIONERA
8,87 MB
FILNAMN
Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall.pdf
ISBN
7694193385219

BESKRIVNING

Den nya boken Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet, som är en tredje reviderad upplaga av Omsorgernas arbetsmiljö, är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom kommunernas omsorg och socialtjänst.Boken är uppbyggd som en handbok med typfall och konkreta exempel som till stor del bygger på verkliga ärenden inom dessa områden.Den nya tredje upplagan redovisar gällande lagstiftning, Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, aktuell rättspraxis samt ger råd om vad man bör tänka på. Boken har utökats med flera nya typfall inriktade på aktuella frågor, som missbruk av sociala medier, säkerheten på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, arbetskläder i hemtjänsten och organisatorisk och social arbetsmiljö.Exempel på typfall som behandlas:- Fördelning/delegering av arbetsmiljöuppgifter(inkl. exempel på delegeringsbeslut)- Missbruk av sociala medier NYHET- Organisatorisk och social arbetsmiljö NYHET- Riskbedömning vid ändrad organisation- Säkerhet på HVB-hem NYHET- Arbetskläder i hemtjänsten NYHET- Lagkollision mellan arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen- Straffansvar för chefer- Rehabilitering(inkl. exempel på en rehabiliteringsprocess, steg för steg)- Våld och hot mot personalen>- Arbetsmiljön på äldreboenden – trånga utrymmen (80 cm)- Kritikrätten för de anställda- 6 kap. 6 a § framställan och skyddsombudsstopp- Tobaksfria arbetsplatserArbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet redovisar ett stort antal typfall i en handbok på 173 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok i verksamheten. Tor Nitzelius är arbetsrättsjurist i egen regi och var tidigare förbundsjurist på central facklig organisation.Göran Söderlöf är arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting och ledamot i Arbetsdomstolen.

Kommunal arbetar därför på olika sätt för att säkra och förbättra medlemmars arbetsmiljö. Nu kommer Kommunals nya Arbetsmiljöstrategi för 2018. Göran Söderlöf och Tor Nitzelius, Omsorgernas arbetsmiljö - praktiska typfall i omsorgerna, vården och socialtjänsten, 2009.

Boken är uppbyggd som en handbok med typfall och konkreta exempel som till stor ... (ersätts av plugin) » Read more about: Placeholder: Förlagsinfo » Förbundet har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Vårdföretagarna gällande Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (Bransch E). Kollektivavtalet gäller från den 1 december 2016 till den 31 maj 2018. I sammandrag innebär den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som trädde i kraft 31 mars 2016 att arbetsgivaren nu ansvarar för bl.a.

RELATERADE BÖKOR