FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer : Nr 12 Barnets rätt att bli hörd, Nr 14 Barnets rätt att i första hand få beaktat vad som är barnets bästa

FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer : Nr 12 Barnets rätt att bli hörd, Nr 14 Barnets rätt att i första hand få beaktat vad som är barnets bästa Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
10,12 MB
FILNAMN
FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer : Nr 12 Barnets rätt att bli hörd, Nr 14 Barnets rätt att i första hand få beaktat vad som är barnets bästa.pdf
ISBN
4843653378867

BESKRIVNING

Hösten 2018 tog Barnombudsmannen fram en skrift som innehåller den nya översättningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barn­kon ven tionen), de två tilläggsprotokoll till konventionen som Sverige har ratificerat samt Sveriges strategi för att stärka barnets rättigheter. Den här skriften är ett komplement som innehåller två av de allmänna kommen terar som har tagits fram xav FN:s kommitté för barnets rättig­heter (FN:s barnrättskommitté).

Enligt Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr.14, ska bedömning av barnets bästa genomföras unikt i varje enskilt fall, med utgångspunkt i de specifika omständigheterna för det enskilda barnet, gruppen eller barn i allmänhet. Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta ... Förklaringar och kommentarer från FN:s barnrätts-kommitt ...

Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: [email protected] Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet; Förkortningar; Sammanfattning; 1. Författningsförslag.

RELATERADE BÖKOR