Några frågor om offentlighet och sekretess. Ds 2016:2

Några frågor om offentlighet och sekretess. Ds 2016:2 Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
8,15 MB
FILNAMN
Några frågor om offentlighet och sekretess. Ds 2016:2.pdf
ISBN
5548055830405

BESKRIVNING

Offentlighetsprincipen är en hörnsten i vårt demokratiska statsskick. Inskränkningar ska göras bara om det är påkallat med hänsyn till viktiga skyddsintressen. Regeringskansliet får löpande in skrivelser från myndigheter och enskilda med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och några sådana framställningar tas upp i Ds:n.För att upprätthålla en så stor öppenhet som möjligt görs en noggrann avvägning mellan insynsintresset och sekretessintresset för varje framställning. I några fall görs bedömningen att skyddet för enskilda är bristfälligt i verksamheter inom det offentliga. Dessa brister föreslås nu bli åtgärdade.Förslagen innebär att bibliotekssekretessen, som bland annat gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek. Det införs sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden i ärenden enligt begravningslagen. En ny sekretessbestämmelse införs till skydd för enskilda som lämnar stödförklaringar enligt förordningen om medborgarinitiativet. Skattesekretess ska enligt förslaget kunna föras över till Bokföringsnämnden. Det föreslås att skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografiska bilder på intranät förstärks. Dessutom föreslås att sekretesskyddet för uppgifter som utbyts inom ramen för internationellt polisiärt samarbete görs tydligare och mer heltäckande. Skyddet för ordningen och säkerheten i Kriminalvårdens verksamhet förstärks.Ett nytt organ, Hälsohögskolan i Jönköping AB, förs in i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen så att offentlighetsprincipen kommer att gälla även där.

I promemorian föreslås att skyddet för alla offentliganställdas privata Några frågor om offentlighet och sekretess Sverige. Justitiedepartementet (utgivare) ISBN 9789138244104 Publicerad: Stockholm : Justitiedepartementet, Regeringskansliet : 2016 Tillverkad: Stockholm : Elanders Sverige Svenska 144 s.

Köp boken Några frågor om offentlighet och sekretess. Ds 2016:2 (ISBN 9789138244104) hos Adlibris.

RELATERADE BÖKOR