Värdepappersvolymen 2019/2020

Värdepappersvolymen 2019/2020 Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
10,1 MB
FILNAMN
Värdepappersvolymen 2019/2020.pdf
ISBN
4230717131620

BESKRIVNING

Värdepappersvolymen 2019/2020 Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk.Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut. Reglerna är indelade i ämnesområden. Det går även att snabbt slå upp enskilda lagar och direktiv m.m. med hjälp av den inledande lagförteckningen eller genom sökorden sist i boken.Nyheterna i årets upplaga av VärdepappersvolymenUtländska avvecklingssystem som inte omfattas av EUs regelverk och föreskrifter om produktingripande ska kunna likställas med system som omfattas vad gäller skydd mot rättsliga risker.Krav på offentliggörande av principer för aktieägarengagemang hos institutionella investerare och kapitalförvaltare.Ändringar i lagen om handel med finansiella instrument, lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder till följd av EUs förordning om referensvärden.Nya EU-regler i EMIR om clearingkrav, tillfälligt upphävande av clearingkravet, riskbegränsningstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registrering, tillsyn av transaktionsregister samt kraven på transaktionsregister.Ändringar i FFFS 2014:12 Tillsynskrav och kapitalbuffertar, som bl.a. omfattar anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument, offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas samt tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat. Även följdändringar i FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.Nya föreskrifter från Finansinspektionen om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag, övervakning av emittenters regelbundna finansiella information, produktingripande samt ökade informationskrav för värdepappersfonder och specialfonder.

... Inlagd datum 2019-09-02 FAR Försäkringsvolymen 2019/2020.

Ny föreskrift från Finansinspektionen som innehåller regler om hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker. Den innehåller även regler om hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut, samt hantera krediter till en jävskrets. Försäkringsvolymen 2019/2020 Köp nu Läs mer.

RELATERADE BÖKOR