Immaterialrättens struktur

Immaterialrättens struktur - Richard Wessman, Jakob Kraus, Ilze Lukins | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Richard Wessman, Jakob Kraus, Ilze Lukins
DIMENSIONERA
5,16 MB
FILNAMN
Immaterialrättens struktur.pdf
ISBN
6089633344864

BESKRIVNING

"Immaterialrättens struktur" är en lärobok i immaterialrätt som riktar sig till såväl studenter som praktiker verksamma inom området.Boken skiljer sig från traditionella läroböcker i immaterialrätt genom att den är indelad i fyra block som behandlar följande centrala frågeställningar: (i) ensamrättens struktur, (ii) registreringssystemens betydelse, (iii) avtal rörande immaterialrätt och (iv) begränsningar av ensamrätten.Denna struktur fokuserar inte bara på immaterialrättens fyra delområden, upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt, utan även på rättsområdets syften och ändamål. Målet är att göra det lättare för läsaren att förankra immaterialrätten i en samhällskontext, eftersom den är ett högaktuellt rättsområde i det moderna informationssamhället. Allt fler betydande immaterialrättsliga transaktioner, exempelvis licensavtal, förvärv av bolag med omfattande IP-portföljer samt intrångsärenden, ställer krav på kunskap kring immaterialrättens grundläggande funktioner och syften. I ljuset av detta blir registreringssystemen för de immateriella rättigheterna av allt större vikt.I boken hänvisas kontinuerligt till rättspraxis i syfte att belysa och illustrera frågeställningar och gränsdragningar med tydliga exempel.

genom ofta mycket träffande observa tioner. För upphovsrättens del (kap. Immaterialrätt / IPR .

Boken innehåller 25 bearbetade rättsfall, systematiskt ordnade under rubrikerna: Skydd utan registrering?; Form eller funktion?... Immaterialrätten har under de senaste tio åren tilldragit sig allt mer politiskt, ekonomiskt och akademiskt intresse, såväl nationellt som internationellt. Immaterialrätten ligger centralt i den kunskapsbaserade ekonomi som präglar innovations- och informationssamhället och spelar en stor roll för ekonomisk tillväxt och framåtskridande i en marknadsekonomi. Immaterialrättens struktur.

RELATERADE BÖKOR