Symtom, diagnos, terapi

Symtom, diagnos, terapi - Richard Levi, Jan Zetterström, Christer Olofsson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Richard Levi, Jan Zetterström, Christer Olofsson
DIMENSIONERA
5,3 MB
FILNAMN
Symtom, diagnos, terapi.pdf
ISBN
1377769160703

BESKRIVNING

En stor del av den akuta sjukvården handläggs utanför sjukhusen. Sjukvårdsupplysningen och distriktssköterskor hänvisar flertalet oklara och misstänkt allvarligare akutfall till hälsocentralen. Andra hänvisas till egenvård eller mer eller mindre akut sjukhuskontakt. Därtill söker många patienter direkt till hälsocentral. En liten andel av dessa patienter är så uppenbart svårt sjuka, att deras akuta remittering till sjukhus är given. I de flesta fall är dock situationen betydligt svårare att handlägga. Varje dags tjänstgöring vid hälsocentral eller akutmottagning kräver hundratals bedömningar och beslut. Patienterna strömmar in utan diagnostiska etiketter och antalet möjliga orsaker är mycket stort. Processen från symtom, via diagnos, till åtgärd måste ofta genomföras vid det aktuella kontakttillfället, under stark tidspress.Det är precis i denna kritiska beslutssituation som denna bok vill utgöra ett användbart stöd. Den möjliggör att, på ett fåtal minuter, erinra om vad som är vanligt, vad som är viktigt och vad som är försåtligt. Den ger stöd i den primära differentialdiagnostiken i ett osorterat patientklientel, och även förslag på konkret handläggning.Symtom – Diagnos – Terapi är en genomgripande omarbetning av en symtombaserad handbok som författarna skrev som unga läkare 1985. Boken som helhet har granskats och kompletterats av en erfaren specialist i allmänmedicin. Den primära målgruppen är läkare verksamma inom öppen akutsjukvård. Den är av värde även för andra yrkeskategorier inom detta verksamhetsområde och för studerande på läkarutbildningen.

Operation är sällan nödvändigt. Utbildningsinsatser och riktlinjer för diagnostik och behandling av benartärsjukdom i primärvården skulle kunna höja medvetenheten om gruppen kärlsjuka patienter med hög risk för kardiovaskulär sjuklighet och död. Utvärdering och rapportering.

The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. och rehabilitering av Anders Holtz, Richard Levi (ISBN 9789144032283) hos Symtom, diagnos, terapi Richard Levi, Jan Zetterström, Christer Olofsson. Symtom Diagnos Terapi Varje dags tjänstgöring vid hälsocentral eller akutmottagning kräver hundratals bedömningar och beslut.

RELATERADE BÖKOR