Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020

Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020 - Lars Åhnberg | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Lars Åhnberg
DIMENSIONERA
10,98 MB
FILNAMN
Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020.pdf
ISBN
3326135526808

BESKRIVNING

Arbetsmiljö 2020 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2020.Under 2019 har en ny arbetsmiljöföreskrift beslutats ”Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3) som gäller fr o m 1 november 2019.Ändringar har bl a gjorts fr o m 2 september 2019 i ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” (AFS 2017:3) samt fr o m 1 november 2019 i ”Dykeriarbete” (AFS 2010:6), ”Syntetiska oorganiska fibrer” (AFS 2004:1), ”Kvarts – stendamm i arbetsmiljön” (AFS 2015:2), ”Asbest” (AFS 2006:1), ”Belastningsergonomi” (AFS 2012:1), ”Kemiska arbetsmiljörisker” (AFS 2011:19), ”Mast- och stolparbete” (AFS 2000:6), ”Artificiell optisk strålning” (AFS 2009:7), ”Vibrationer” (AFS 2005:15) och ”Rök- och kemdykning” (AFS 2007:7) samt fr o m 1 januari 2020 i ”Sprängarbete” (AFS 2007:1).Dessutom har några äldre föreskrifter upphävts samt en mindre ändring gjorts i arbetsmiljölagen.Arbetsmiljö 2020 innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:• Systematiskt arbetsmiljöarbete• Organisatorisk och social arbetsmiljö• Arbetsplatsens utformning• Första hjälpen och krisstöd• Belastningsergonomi (ÄNDRAD 2019)• Buller• Ensamarbete• Minderårigas arbetsmiljö• Gravida och ammande arbetstagare• Anteckningar om jourtid, övertid och mertid• Arbetsanpassning och rehabilitering• Användning av arbetsutrustning• Byggnads- och anläggningsarbete• Kemiska arbetsmiljörisker (ÄNDRAD 2019)• Hygieniska gränsvärden• Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön• Arbete vid bildskärm• Arbete med djur• Arbete i stark värme• Medicinska kontroller i arbetslivet (NY 2019)• Användning av personlig skyddsutrustning

i arbetsmiljön samt allmänna råd om tillämpningen 2020 : Unified protocol : diagnosöverskridande psykologisk behandling. Arbetsbok Vlbdö: 2013 : Unified protocol : diagnosöverskridande psykologisk behandling.

Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020. Åhnberg, Lars.

RELATERADE BÖKOR