Ämnesdidaktik för SO-ämnena - för grundskolan

Ämnesdidaktik för SO-ämnena - för grundskolan - Christina Odenstad | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Christina Odenstad
DIMENSIONERA
9,17 MB
FILNAMN
Ämnesdidaktik för SO-ämnena - för grundskolan.pdf
ISBN
9772706136749

BESKRIVNING

Den här boken ger en introduktion till ämnesdidaktik inom de samhällsorienterande ämnena. Utifrån de ämnesdidaktiska frågorna vad?, hur?, varför? och för vem? får läsaren ta del av ämnesdidaktisk forskning inom samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi. Med avstamp i ämnesdidaktisk forskning presenteras konkreta råd kring hur man som lärare kan tänka kring frågor som exempelvis varför eleverna ska läsa ämnena, vilket innehåll som är relevant och vilka metoder som är lämpliga. I boken diskuteras vad ämnesdidaktik är och vad god undervisning kan vara, men även hur elever kan utveckla sitt lärande, det vill säga hur ämnesdidaktik och bedömning hänger samman. En grundtanke är att tydliggöra de ämnesdidaktiska frågorna inom respektive samhällsorienterande ämne så att blivande och verksamma lärare kan bli medvetna om vilka ämnesdidaktiska rön som finns och hur dessa kan användas i den praktiska undervisningen. Boken vänder sig främst till blivande lärare och lärare som undervisar i samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi i grundskolan. Christina Odenstad är fil. lic. i statsvetenskap. Hennes forskningsområde är samhällskunskapsdidaktik med inriktning mot prov och bedömning. Hon är legitimerad lektor i samhällskunskap och religionskunskap och verksam som lärare på Rudbeck gymnasium i Sollentuna. Hon arbetar även med ämnesdidaktiska frågor och bedömningsfrågor inom de samhällsorienterande ämnena på uppdrag av Karlstads universitet och Skolverket.

Lgr 11, särskilt Kursplan och kunskapskrav för grundskolan. Historia, religion, samhällskunskap och geografi årskurs 4-6. Bedömning i SO : för grundskolan av Anders Jönsson.

Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan. ISBN: 9789144057859. Temat för modulen Främja elevers lärande i SO är elevers språkutveckling i SO-ämnena.

RELATERADE BÖKOR