Active Reading C

Active Reading C - Casey Malarcher | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Casey Malarcher
DIMENSIONERA
12,83 MB
FILNAMN
Active Reading C.pdf
ISBN
4540338992091

BESKRIVNING

Active Reading vägleder eleven till att bli en aktiv läsare - en som behärskar både att söka fakta och att reflektera och dra slutsatser. På detta vis hjälper Active Reading eleven att förbättra läsförståelsen och att utöka sitt engelska ordförråd. Eleven får tillgång till ljudfiler till alla bokens texter som ett extra stöd till läsningen.  NEW WORDSActive Reading består av 30 fristående kapitel. Varje kapitel inleds med en kortare berättelse. Där möter eleven en del ord som troligen är nya för eleven. Tanken är att eleven ska tillägna sig nya ord på ett lättsamt sätt genom att ordens betydelse ofta framgår av sammanhanget.I övningen New Words gäller det att sätta in fyra ord som alla förekommit i texten i helt nya meningar. Eleven skriver meningarna i ett separat skrivhäfte – Active Reading är inte någon förbrukningsbok. MAIN IDEADen första läsförståelsefrågan tränar översiktsläsning och visar om eleven förstått vad berättelsen handlar om i stora drag. Av fyra alternativ ska eleven välja det som bäst beskriver vad texten handlar om. READING QUESTIONSUnder rubriken Reading Questions finns till varje text tre läsförståelsefrågor. Ibland står svaret på frågan klart och tydligt i texten, ibland måste man dra slutsatser av den information som texten ger och läsa mellan raderna. WRITE IT!Sist i varje kapitel finns fyra ord som alla förekommit i texten samt fyra bilder som illustrerar orden. Eleven ska där para ihop rätt ord med rätt bild och skriva ordet. Alla texter inlästaEleven får tillgång till alla bokens texter inlästa i form av ljudfiler. Ljudfilerna aktiveras med koden som finns i boken. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och aktiveras med koden som finns i elevboken. Här kan du läsa mer om hur du aktiverar ditt digitala läromedel: https://www.studentlitteratur.se/#aktiveraprodukt ACTIVE READING A, B, CI A-boken och B-boken är tempusformen i allmänhet presens, medan C-bokens texter oftast står i preteritum (imperfekt).Alla kapitel är fristående, men den som gör kapitlen i ordning upptäcker att ord som man tillägnar sig i ett kapitel många gånger återkommer i senare kapitel. På så vis får eleven automatiskt en repetition av orden.Längst bak i boken finns en ordlista till varje kapitel.Till Active Reading A - C finns ett separat häfte med facit till alla tre böckerna.

Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Reading does not come easy for everyone, especially when you've been assigned a text on a topic that you don't understand too well. But, by using ACTIVE reading strategies, doing your schoolwork will become that much easier.

Avsedd för: Åk 3, Åk 4, Åk 5 ... Pris: 84 kr. Häftad, 2011.

RELATERADE BÖKOR