Att möta små barn och deras föräldrar i vården : Om utveckling, anknytning

Att möta små barn och deras föräldrar i vården : Om utveckling, anknytning - Pia Risholm Mothander, Anders Broberg | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Pia Risholm Mothander, Anders Broberg
DIMENSIONERA
11,89 MB
FILNAMN
Att möta små barn och deras föräldrar i vården : Om utveckling, anknytning.pdf
ISBN
8489607721361

BESKRIVNING

Denna bok handlar om barns känslomässiga utveckling under de tre första levnadsåren. Under den tiden är utvecklingen ovanligt snabb och genomgripande och det stöd som vården kan erbjuda föräldrar och barn är mycket betydelsefullt.Författarna lyfter fram den forsknings- och praktikbaserade kunskap som vårdpersonal har mest nytta av. Med ett tillgängligt språk och många exempel beskriver de föräldrablivandets psykologi, hjärnans utveckling, anknytning, temperament och känsloreglering. Sedan följer mer tillämpade kapitel om barnuppfostran, familjeliv och förskola samt om vardagssituationer som föräldrar ofta söker hjälp för. Därefter beskrivs samhällets förebyggande stöd. Boken tar även upp särskilda utmaningar, till exempel för tidigt födda barn eller barn med allvarliga medicinska problem, samt föräldrar med egna psykosociala svårigheter. Avslutningsvis skildras vårdpersonalens behov av stöd för att kunna utföra sina uppgifter.Boken är skriven för studerande eller verksamma inom mödra- och barnhälsovård, barnsjukvård och habilitering. Även yrkesföreträdare inom socialtjänst och förskola kan ha nytta av boken, liksom föräldrar. I början av varje kapitel formuleras lärandemål enligt Högskoleverkets rekommendationer.Maria Lindh, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, har bidragit med ett vårdperspektiv och många fallexempel. Malin Broberg, leg. psykolog, har medverkat med sin kunskap om familjer med barn som har funktionsnedsättningar.Denna bok handlar om barns känslomässiga utveckling under de treförsta levnadsåren. Under den tiden är utvecklingen ovanligt snabboch genomgripande och det stöd som vården kan erbjuda föräldraroch barn är mycket betydelsefullt.

Att möta små barn och deras föräldrar i vården. Stockholm: Natur och Kultur.

Förmågan att mentalisera har ... 2018, Flexband. Köp boken Att möta små barn och deras föräldrar i vården : Om utveckling, anknytning hos oss! Anknytning handlar också om att barnet vågar upptäcka och utforska sin omgivning.

RELATERADE BÖKOR