Relationell psykoterapi : introduktion & idéhistoria

Relationell psykoterapi : introduktion & idéhistoria - Tomas Wånge | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Tomas Wånge
DIMENSIONERA
10,23 MB
FILNAMN
Relationell psykoterapi : introduktion & idéhistoria.pdf
ISBN
7533112913939

BESKRIVNING

Psykoterapin har genomgått en relationell vändning. Denna har inneburit ett allt större intresse för det terapeutiska samspelet mellan patient och terapeut oavsett den teoretiska inriktningen. Idag säger sig många terapeuter arbeta på ett relationellt sätt. Mindre känd är den specifika teori, begreppsapparat och den idéhistoriska utvecklingen som ligger bakom det relationella perspektivet som presenteras i boken. Den relationella psykoterapin är på frammarsch och intresset är stort, även om många ännu inte upptäckt att det rör sig om en unik teori. Svensk psykoterapi är synnerligen metodfixerad. Många nyutbildade terapeuter söker sig därför ofta till vad man tror är potenta verktyg i yrket. Successivt upptäcker man, inte minst efter svårigheter i det kliniska arbetet, att man måste förstå mer varför man gör som man gör och vill därför fördjupa sig teoretiskt. Ingen metod klarar sig i längden utan att vara fast förankrad i teori och epistemologi. Den relationella psykoterapin är tämligen metodneutral det handlar om övergripande perspektiv för olika psykoterapimetoder och den är därför mycket stark vad gäller teori och epistemologi.Boken är upplagd analogt med den relationella psykologins framväxt idéhistoriskt och politiskt. Den inleds med psykoterapins historia från början av 1900-talet och fortsätter kronologiskt fram till nutid. Därefter presenteras det relationella perspektivet teoretiskt, begreppsmässigt, epistemologiskt, etc. Åtta relationella författare presenteras. Detta följs av en kortare översikt av affektregleringsteori och en presentation av den Intersubjektiva Systemteorin (IST) som står nära eller ibland räknas till den relationella psykologin.Med undantag av några kortare artiklar finns inget tidigare utgivet på svenska av de relationella författarna.

Psykoterapin har genomgått en relationell vändning. Denna har inneburit ett allt större intresse Relationell psykoterapi är "metodneutral", dvs.

Psykoterapin har genomgått en relationell vändning. Denna har inneburit ett allt större intresse för det terapeutiska samspelet mellan patient och ... Relationell Psykoterapi - Introduktion & Idéhistoria (Relational Psychotherapy - Introduction & History of Ideas) Book Announcement by Tomas Wånge (Sweden) There have been almost no Swedish translations of relational authors until Tomas Wånge's recently published introductory book on relational psychology. på psykoterapi och Relationell psykoterapi.

RELATERADE BÖKOR