Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan

Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan - Petri Partanen | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Petri Partanen
DIMENSIONERA
10,24 MB
FILNAMN
Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan.pdf
ISBN
1000062433330

BESKRIVNING

I ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” tar Petri Partanen sin utgångspunkt i skolans läroplan som formulerar att eleverna ska lära sig kunskaper och utveckla förmågor. Men, hur kan vi förstå relationen mellan kunskaper och förmågor? Och vad innebär det för undervisningen?I skolforskning lyfts t ex begrepp som metakognition, självreglering och exekutiva förmågor fram som viktiga i lärandet. Vad innebär dessa begrepp? Hur utvecklas dessa hos barn och unga? Hur kan man i undervisningen stödja utvecklingen av dessa förmågor så att de inte blir till ett hinder för lärandet? Vilken roll spelar de för elever i behov av stöd? Vad innebär "scaffolding"?Elevers tankeförmågor och deras strategier i lärandet spelar en central roll i kunskapsutvecklingen. I boken presenterar Petri PASS-modellen för neurokognitiva förmågor samt behovsmodellen som kan användas som samtalsverktyg vid kartläggning av elevers behov. Vidare innehåller boken diskussionsfrågor, exempel på strategier och fallbeskrivningar från undervisning.Boken riktar sig till lärare, elevhälsopersonal och annan skolpersonal men är också lämplig för studerande inom pedagogiska utbildningar.Petri Partanen är fil.dr., leg psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med mångårig erfarenhet av praktiskt arbete, utbildning och forskning kring barns och ungas hälsa, lärande och utveckling.

Du kan läsa mer om boken här:... *00005729cam a22011657i 4500 *001108346 *00520190503161153.0 *008190215s2019 sw ||||e|||||000 0|swe|d *020 $a9789177739982$qhäftad *035 $a(BOKR)9789177739982 *035 $a ... beskriver att lärare behöver utveckla en förståelse för begreppet vetenskaplig grund. Begrep-pet behöver medvetandegöras i yrkesprofessionen.

Det betyder att både lärarutbildningen och utbildade lärares undervisning ska ha vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som utgångspunkter. Ett sätt att förbereda lärarstudenterna vid Örebro universitet I projektet utforskar vi hur lärare kan bedöma elevers metakognitiva förmåga i syfte att genom ett metakognitivt arbetssätt i undervisningen stödja och utveckla metakognitiva, ...

RELATERADE BÖKOR