Samhällsämnenas didaktik - F - åk 3

Samhällsämnenas didaktik - F - åk 3 - Olof Franck, Magnus Hermansson Adler, Inger Björneloo | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Olof Franck, Magnus Hermansson Adler, Inger Björneloo
DIMENSIONERA
6,3 MB
FILNAMN
Samhällsämnenas didaktik - F - åk 3.pdf
ISBN
6546772728838

BESKRIVNING

Hösten 2011 började en ny läroplan gälla, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). En intention bakom de kursplaner den innehåller är att ange tydligare mål för undervisningen i skolans olika ämnen. Denna intention kristalliseras i formuleringen av ämneskursernas centrala innehåll och kunskapskrav. Kursplanernas form och innehåll aktualiserar många frågor som är viktiga för blivande och verksamma lärare att reflektera över och diskutera. Det är värdefullt – ja, nödvändigt – att kontinuerligt föra didaktiska samtal kring hur en undervisning bör utformas, vad den bör innehålla och vilka överväganden som är knutna till betyg och bedömning. För SO-ämnenas del finns ett antal både grundläggande och övergripande perspektiv som måste uppmärksammas, analyseras och diskuteras. Ett sådant fokus är förstås nödvändigt. Samtidigt behöver vi lyfta blicken och fundera över ämnenas mer allmänna relationer till varandra och till skolans undervisning i stort. Boken beskriver årskursspannet F–3 och belyser och diskuterar några övergripande perspektiv på centralt innehåll och kunskapskrav. Här har emellertid diskussionen delvis annorlunda utgångspunkter och inriktningar. Ett skäl till det är att de fyra SO-ämnenas centrala innehåll för dessa årskurser är samskrivna. Ett annat skäl är att också kunskapskraven är ämnesöverskridande och inte kategoriserade i termer av betygsnivåer utan markerar vad som bedöms vara ”godtagbara kunskaper”. Utöver tre kapitel där specifika övergripande perspektiv tas upp med fokus på etik, hållbar utveckling och berättelsens roll och utrymme, diskuteras i ett inledande kapitel principer för undervisningsmässigt urval i relation till kursplanens centrala innehåll medan kunskapskraven belyses utifrån några olika och delvis kritiska överväganden i ett avslutande kapitel.

85-125) Inlämning av texten om Föremål och berättelse i Athena senast 24/2. Lärare i årskurs 1-3 För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3. Samhällsämnenas didaktik - F-åk 3.

Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris LIBRIS titelinformation: Samhällsämnenas didaktik : F - åk 3 / Olof Franck, Magnus Hermansson Adler, Inger Björneloo. Samhällsämnenas didaktik - F - åk 3 Olof Franck, Magnus Hermansson Adler, Inger Björneloo (Häftad) Provläs.

RELATERADE BÖKOR