Folkbildning & Forskning Årsbok 2018 : Folkhögskolan 150 år

Folkbildning & Forskning Årsbok 2018 : Folkhögskolan 150 år Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
4,9 MB
FILNAMN
Folkbildning & Forskning Årsbok 2018 : Folkhögskolan 150 år.pdf
ISBN
8533814970427

BESKRIVNING

År 2018 har svensk folkhögskola verkat i 150 år. Föreningen för Folkbildningsforskning ägnar därför Årsboken 2018 helt åt folkhögskolan. Sammantaget medverkar tjugoåtta författare. Boken inleds med en sammanfattning av den svenska folkhögskolans historia de första hundra åren, 1868-1968. Därefter följer sjutton bidrag med huvudsakligt fokus på folkhögskolans utveckling under de senaste femtio åren. Forskningsbaserade texter som syftar till att förstå och förklara folkhögskolans förändringar varvas med texter som bygger på mångåriga erfarenheter i folkhögskolepraktiken. Texterna är organiserade i fyra övergripande teman: Folkhögskolans moderna historia 1968-2018, Frihet och styrning, Pedagogisk tradition och förändring samt Perspektiv på folkhögskolan i samtiden.Årsboken 2018 vänder sig till lärare, rektorer, styrelseledamöter inom folkhögskolan, forskare, politiker och beslutsfattare på olika nivåer, föreningens medlemmar samt en intresserad allmänhet. Det övergripande syftet är att boken som helhet ska inspirera till mer forskning och fortsatt utveckling av folkhögskolan. Redaktörer : Ann-Marie Laginder, Eva Önnesjö, Irma Carlsson och Erik Nylander.

Den första folkhögskolan grundades 1844 i Rødding i Danmark ; den danske prästen, politikern och folkbildaren Nikolaj Frederik Severin Grundtvig betraktas som folkhögskolans fader. This is the published version of a chapter published in Folkbildning och forskning årsbok 2018: Folkhögskolan 150 år. Citation for the or iginal published chapter : Fürst, H.

(2018) Skrivarlinjer och den skönlitterära debuten In: A. Laginder, E.

RELATERADE BÖKOR