Upplyftande ledarskap i skola och förskola

Upplyftande ledarskap i skola och förskola - Bim Riddersporre, Magnus Erlandsson, Anders Edvik, Tuija Muhonen, Kristian Sjövik, Pär Widén, Hope Witmer | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Bim Riddersporre, Magnus Erlandsson, Anders Edvik, Tuija Muhonen, Kristian Sjövik, Pär Widén, Hope Witmer
DIMENSIONERA
8,74 MB
FILNAMN
Upplyftande ledarskap i skola och förskola.pdf
ISBN
8973774328972

BESKRIVNING

Du som är rektor eller förskolechef eller som funderar på att ta språnget här är boken som gör uppdraget roligare, mera hanterbart och som dessutom underlättar ett kollegialt lärande er chefer emellan! Upplyftande ledarskap i skola och förskola handlar om vägar och verktyg för att hantera skolledaruppdragets många utmaningar med fokus på det roliga, konstruktiva och genomförbara. Bokens tio kapitel följer tre övergripande teman: skolledare i vardagen, att leda på längre sikt, och ett uthålligt ledarskap. Ett syfte med boken är att berika och vässa skolledarnas gemensamma professionsspråk som ett sätt att göra kollegiala samtal och erfarenhetsutbyten effektivare och rikare. 

Göteborg studies in Educational sciences 377 (186 s.). [Tillhandahålls via lärplattformen.] Riddersporre, B & Erlandsson, M.

Flera av dessa former är möjliga inom skola och förskola, det vill säga för rektorer och förskolechefer. I bakgrunden kommer jag att ta upp något av vad som framkommer rörande ledarskap i förskolan och samspelet mellan pedagoger och barn i förskolan. Bland annat så kommer jag att beröra svårigheten med att definiera vad ledarskap är, innebörden av ledarskap i förskolan samt vilka faktorer som kan påverka ledarskapet. Pedagogiskt ledarskap i förskolan Gäller från och med ht 2017 Kurskod: PAGFC1 Kursens benämning: Pedagogiskt ledarskap i förskolan Pedagogical Leadership in Preschool Högskolepoäng: 7.5 hp Utbildningsnivå: grundnivå Eidevald, Christian.

RELATERADE BÖKOR