Föreställningar om den goda läraren

Föreställningar om den goda läraren - Tomas Englund, Lars Erikson, Owe Lindberg, Agneta Linné, Jan Morawski, Kerstin Skog-Östlin, Ninni Wahlström, Matilda Wiklund | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Tomas Englund, Lars Erikson, Owe Lindberg, Agneta Linné, Jan Morawski, Kerstin Skog-Östlin, Ninni Wahlström, Matilda Wiklund
DIMENSIONERA
8,72 MB
FILNAMN
Föreställningar om den goda läraren.pdf
ISBN
7255483828100

BESKRIVNING

Finns den goda läraren? Aktuell pedagogisk forskning understryker behovet av didaktisk kompetens hos lärare. Sådan kompetens beror i hög grad på kvaliteten på lärarens interaktion med eleverna, på hur hen förmår använda sina pedagogiska kunskaper till att skapa en god, fokuserad lärmiljö i vilken eleverna känner sig sedda och har förtroende för varanda.Men hur har våra föreställningar om den goda läraren formats? Vilka krafter har skapat riktlinjer för och "bestämt" hur en god lärare ska vara? Varför är bilden av skolan, läraren och lärarutbildningen så ofta negativ? Får lärarna i realiteten förtroendet att utforma undervisningen på ett sätt de tycker är pedagogiskt rimligt?I "Föreställningar om den gode läraren" får man ett både dagsaktuellt och historiskt perspektiv på frågor av det här slaget. Bidragen belyser bland annat utbildningspolitik, läroplaner, lärarutbildning och diskussionen om den pedagogiska forskningens vetenskaplighet. Det sätt på vilket medierna satt dagordningen för de senaste decenniernas kritik av den socialdemokratiska utbildningspolitiken i allmänhet och lärarutbildningen i synnerhet ägnas en särskilt ingående analys."Föreställningar om den gode läraren" är ett resultat av det av Riksbanken finansierade forskningsprojektet Den goda läraren.Bokens redaktör, Tomas Englund, är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Han har under många år lett forskning på temat utbildning och demokrati.

Bokens redaktör, Tomas Englund, är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Han har under många år lett forskning på temat utbildning och demokrati. I den nya boken Föreställningar om den goda läraren presenterar Örebroforskare historiska och aktuella perspektiv på frågor kring dagens skola.

Bilderna av den gode läraren och ännu mer den dåliga läraren är många. De allra flesta har minnen både av lysande och mindre begåvade pedagoger. Hur har föreställningar om "den gode läraren" samt förutsättningar för läraryrket diskuterats i tidigare forskning och hur skrivs förutsättningarna för att "ett gott lärarskap" fram i lärarfackens medlemstidningar, och då särskilt avseende arbetstidens användning och lärares ansvar? Läraren i samhällsomvandlingen : den goda läraren som diskursiv konstruktion på olika samhälleliga arenor Englund, Tomas, 1946- (författare) Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Utbildning och Demokrati Örebro universitet Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Pris: 267 kr.

RELATERADE BÖKOR