Rösträttens århundrade : kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin

Rösträttens århundrade : kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin - Ulrika Holgersson, Lena Wängnerud | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Ulrika Holgersson, Lena Wängnerud
DIMENSIONERA
6,54 MB
FILNAMN
Rösträttens århundrade : kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin.pdf
ISBN
8883630738588

BESKRIVNING

Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. När riksdagen inleder sitt hundraårsfirande av rösträtten i december 2018 utkommer denna populärvetenskapliga forskarantologi med texter av statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, medieforskare, genusvetare och konstvetare. I tre delar, om bakgrunden, utvecklingen under 1900-talet och framtiden, berättar författarna om processerna som ledde fram till riksdagsbesluten, om människorna som arbetade med rösträttsfrågan och om vilka utmaningar demokratin står inför i dag. Utgiven i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond.Innehåll:  Förord      9 Svensk tidslinje: Rösträttens århundrade viktiga årtal      12   Ulrika Holgersson & Lena Wängnerud: Kampen, utvecklingen och fortsättningen för demokratin. En inledning       17     I. KAMPEN   Christina Florin: Visioner, rörelser och rösträtt. En resa i tiden      29   Magnus Olofsson: Frihet med förhinder. Demonstrationer i Sverige 18491921      65   Maria Carlgren & Linda Fagerström: Rösträttens garderob. Kvinnor, kropp, kläder      85   Ulrika Holgersson: Från tågresor till sociala medier. Rösträttens mediehistoria      103   Åsa Karlsson Sjögren & Peter Lindström: Från väljare till valbara. Kvinnor och lokalpolitik ur ett långt tidsperspektiv      129   Lars Berggren & Kjell Östberg: Reformism eller revolution? Arbetarrörelsen inför rösträttsbeslutet 191819       153   Ulla Manns: Minnet av kvinnors rösträtt. Jubileer och aktivister formar historien      179     II. UTVECKLINGEN   Lena Wängnerud: Att gå och rösta. Valdeltagande och social representation efter rösträttens införande      197   Annika Berg, Martin Ericsson & Fia Sundevall: Rösträtt för alla? Begränsningar i rösträtten efter 1921      219   Emma Severinsson: Att ta vara på friheten. Populärkulturella föreställningar om rösträttens betydelse      241   Camilla Norrbin: I politikens innersta rum. De första kvinnorna i riksdagen      261   Kirsti Niskanen: Gästspel i politikens hjärta. Karin Kocks ministertid 194749       277   Josefin Rönnbäck: Från rösträtt till ökad kvinnorepresentation. Kvinnors strategier i den andra demokratiseringsprocessen       285   Drude Dahlerup & Lenita Freidenvall: Vägen till varannan damernas. Grindvakter, kvotering och representation       305       Nicklas Håkansson, Bengt Johansson & Orla Vigsø: Ojämställda bilder. Kvinnor och män på svenska valaffischer      327     III. FRAMTIDEN   Helena Stensöta & Lena Wängnerud: Kvinnor, män och makt. Politikens innehåll och positioner      349   Marie Demker & Henrik Ekengren Oscarsson: Nya, gamla och nygamla skiljelinjer. Partisystem och samhällskontrakt då och nu      369   Jonas Tallberg & Göran von Sydow: EU-medlemskapet och EU:s framtid. En ytterligare arena för demokratin       387   Staffan I. Lindberg & Jan Teorell: Demokratins utveckling i världen. Tendenser under och efter rösträttens århundrade      415   Internationell tidslinje: Årtal för införande av allmän rösträtt      438 Kvinnlig rösträtt den första motionen och riksdagsdebatten       440

Göteborg : Makadam förlag i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, [2018] Halmstad : Bulls Graphics, 2018 Jan Teorell har, tillsammans med Staffan Lindberg, skrivit kapitlet "Demokratins utveckling i världen: Tendenser under och efter rösträttens århundrade" i boken "Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige". Här finns studie- och fördjupningsmaterial för att arbeta med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige. Målet med studiematerialet är att väcka engagemang för demokratifrågor, öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens genombrott, samt demokratins fortsatta utveckling i Sverige. Demokratins framtid.

5 (digitaliserad av KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek). Historia om demokratins utveckling och kampen för rösträtt. Demokrati: Att det är folket som styr.

RELATERADE BÖKOR