Socialt arbete : en grundbok

Socialt arbete : en grundbok - Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson, Marcus Knutagård | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson, Marcus Knutagård
DIMENSIONERA
6,51 MB
FILNAMN
Socialt arbete : en grundbok.pdf
ISBN
3829990655553

BESKRIVNING

I denna tredje omarbetade utgåva av kursboksklassikern Socialt arbete en grundbok redogör författarna för ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter och visar på det sociala arbetets mångfald och komplexitet. I boken behandlas det sociala arbetets framväxt, organisering, utveckling och yttre ramar, framförallt i Norden men även med internationella utblickar. Dessutom berörs de förutsättningar och svåra problemställningar som professionella inom området ständigt ställs inför. Frågor om etik, maktförhållanden och kön diskuteras, liksom medborgarskap, rättigheter, mångkultur och social hållbarhet. Kunskapsbildningen och kunskapsutvecklingen i socialt arbete problematiseras också.Mycket har hänt i samhället och i det sociala arbetet sedan boken gavs ut första gången år 2000. I den nya utgåvan har alla kapitel uppdaterats och flera nyskrivna kapitel har tillkommit. Författarna representerar flertalet institutioner för socialt arbete i Sverige och här introduceras även några tongivande forskare från andra länder. De tar bland annat upp problem som globaliseringen medför och som kräver nya lösningar.Omarbetningen har skett med stöd av synpunkter från lärare vid många svenska lärosäten. Målgruppen är främst studenter på socionomprogrammet, men boken är också användbar för yrkesverksamma socionomer.

I sin bok "Nyckelbegrepp i socialt arbete" skriver Åke Bergmark (1998) att om man ställer frågan vad socialt arbete är till ett antal personer verksamma inom området så får man olika svar. Socialt arbete, en grundbok Förhandsgranskningstext Makt i socialt arbete, kap 19 i socialt arbete en grundbok Makt i socialt arbete Makt tar sig i uttryck och Det finns makt i alla relationer, Maktperson Man kan en person samtidigt som man har makt. ofta negativt (i alla fall ej positivt) laddat ord.

Läsår. 2016/2017 Socialt arbete : en grundbok Meeuwisse, Anna, (redaktör/utgivare) Lunds universitet, Lund University, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Faculty of Social Sciences, Samhällsvetenskapliga institutioner och centrumbildningar, Departments of Administrative, Economic and Social Sciences, Socialhögskolan, School of Social Work (2000) Socialt arbete : en grundbok.

RELATERADE BÖKOR