Problembarnets århundrade

Problembarnets århundrade Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
10,18 MB
FILNAMN
Problembarnets århundrade.pdf
ISBN
3879598048579

BESKRIVNING

I vårt samhälle hänger barn och problem nära samman. Vanart och DAMP, ordblindhet och dyslexi, sinnesslöhet och utvecklingsstörning, allmän stökighet och motoriska problem är benämningar som berättar om denna kulturella logik; särarrangemang för barn med svårigheter vittnar om dess betydelse i vardagen. Under drygt ett sekel har vetenskapsföreträdare och professionella framfört löften om att vi närmar oss lösningen av problembarnens gåta. Formuleringar som ”nya forskningsrön visar” stärker oss i övertygelsen om att vi gör landvinningar när det gäller barns problem och behov. Varje tidtror sig därtill besitta ett större mått av humanitet och demokrati när det gäller bemötandet av de problematiska barnen och deras familjer. Men vari består egentligen framstegen och hur argumenteras det för en sådan säkerhet och humanitet? I denna bok analyserar sex samhällsvetare och humanister ett hundraårsspann av synsätt på och åtgärder gentemot de problematiska barnen. Boken vänder sig till ett brett spektrum av samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar som på något sätt handlar om barn och professionellt arbete med människor. Bokserien ”Handikap och samhälle” syftar till att tematiskt presentera aktuella socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinderoch handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade. Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad.

Open Access in DiVA No full text in DiVA ... Scandinavian Journal of Disability Research is an international peer-reviewed journal aiming to disseminate innovative, high quality, social research on disability, which enables critical reflection on the position of people with disabilities in different societal contexts.The journal's defining characteristic is a focus on the relationship between people with disabilities and their ... Problembarnets århundrade : normalitet, expertis och visionen om framsteg / Mats Börjesson & Eva Palmblad (red.) Contributor(s): Börjesson, Mats 1962- | Palmblad, Eva 1957- . Material type: Text Series: Handikapp & samhälle . Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF; L9YSL : Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling (Specialisering - Matematikutveckling) 1 (HT 2019) v201934-202003 Århundrade Ett århundrade eller sekel är en period på 100 år, men normalt inte vilken period som helst utan de etthundra år som tillhör samma sekel i någon tideräkning..

av Björn Sandahl (Bok) 2005, Svenska, För vuxna. ... Problembarnets århundrade 215 sidor.

RELATERADE BÖKOR