Nyktra kvinnor : folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita bandet 1900-1930

Nyktra kvinnor : folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita bandet 1900-1930 - Åsa Bengtsson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Åsa Bengtsson
DIMENSIONERA
3,91 MB
FILNAMN
Nyktra kvinnor : folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita bandet 1900-1930.pdf
ISBN
6369267353963

BESKRIVNING

Trots att kvinnor genom tiderna har varit politiskt engagerade syns de sällan i den politiska historieskrivningen. I Nyktra kvinnor synliggörs hur kvinnor medverkade till att bygga upp välfärdssamhället och demokratin i en tid då de varken betraktades som politiska medborgare eller var välkomna i beslutsfattandet. När de inte kunde göra sina röster hörda i traditionellt manliga organisationer och partier bildade kvinnorna egna sammanslutningar. Denna avhandling handlar om en av Sveriges största kvinnoorganisationer, Vita Bandet, som var en kvinnlig, kristen nykterhetsorganisation. Den bildades år 1900 av godtemplaren Emelie Rathou och var knuten till den internationella rörelsen Worlds Womans Christian Temperance Union. Vitbandisternas mål var att skapa ett nyktert och sedligt samhälle. För att nå sitt mål drev de såväl alkoholfria restauranger som filantropiska inrättningar, kurser och folkbildning. De var partipolitiskt aktiva, de deltog i opinionsskapandet och de agerade som politiska påtryckare i allehanda frågor som rörde kvinnors rättigheter, sexualmoral, alkoholpolitik och arbetsmarknadspolitik. Här analyseras Vita Bandets ideologiska inriktning och dess sociala och politiska engagemang under 1900-talets första tre decennier. Utifrån ett rörelseteoretiskt ramverk analyseras både den idémässiga grunden och det praktiska arbetet i relation till den samtida synen på kvinnan och hennes roll i samhället, politiken och demokratiseringsprocessen.

Vita Bandet ... Våldsamma män är förbannade, kåta, irriterade och frustrerade. De utsatta kvinnorna och barnen lever i rädsla för att det kan hända igen.

Vita bandet 1900-1930: Amazon.es: Åsa Bengtsson: Libros en idiomas extranjeros De berömda och de glömda- kvinnliga svenska modernister 1900-1930 Att tala om kvinnlig modernism som ett begrepp innebär att befinna sig på delvis okänd och minerad mark. Men det är likväl nödvändigt att beträda den med en vilja att vidga blicken och ett mod att se bortom den traditionella bilden av det modernistiska uttrycket. Skip to main content.

RELATERADE BÖKOR