Demografins regionala utmaningar. SOU 2015:101. : Bilaga 7 till Långtidsutredningen

Demografins regionala utmaningar. SOU 2015:101. : Bilaga 7 till Långtidsutredningen Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
6,52 MB
FILNAMN
Demografins regionala utmaningar. SOU 2015:101. : Bilaga 7 till Långtidsutredningen.pdf
ISBN
7603461559179

BESKRIVNING

Urbaniseringen och en större andel äldre innebär stora påfrestningar på ekonomi och arbetskrafsförsörjning i flera svenska kommuner. Att människor jobbar längre upp i åldrarna och att sysselsättningsgraden ökar inom vissa grupper kommer vara en viktig del för att klara dessa utmaningar.Rapporten pekar på att de tidigare regionala utvecklingsmönstren med en stark storstadskoncentration och en svagare utveckling i landets perifera delar fortsätter. Detta medför stora påfrestningar på kommunernas ekonomi och verksamhet samt svårigheter att klara arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i både offentlig och privat verksamhet.Flera centrala utmaningar och möjliga åtgärder identifieras:Ökade ansträngningar för den kommunala ekonomin fram till 2040, men med stora variationer mellan olika kommungrupper. I ett längre tidsperspektiv kan det finnas behov av justeringar inom utjämningssystemet för att stödja glesbefolkande kommuner som ligger långt ifrån storstadsregionerna. Effektivisering inom kommunsektorn och ökad samverkan kan vara en del av den långsiktiga lösningen, men behovet av kommunreformer kan också komma att bli aktuellt. Arbetskraftförsörjningen kan bli en allvarlig utmaning för stora delar av landet. Särskilt för regioner med långa avstånd till större städer. Problemen förefaller bli särskilt stora inom vårdsektorn. Ökad arbetskraftspendling och större regioner kan minska problemen i vissa, men långt ifrån alla, regioner. Senare utträde från arbetsmarknaden och ökad sysselsättning bland utrikes födda och kvinnor blir sannolikt en viktig del för att klara arbetskrafts- och kompetensbehov.

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. - Den väg som långtidsutredningen pekade ur går i hög utsträckning samma väg på som kommunerna redan slagit in på, sade Josefina Syssner vid regeringens seminarium om kommunernas utmaningar i förra veckan. SOU-rapporten "Demografins regionala utmaningar" (SOU 2015:101) ingår i regeringens långtidsutredning och analyserar ... Sveriges ekonomi - scenarier fram till 2060 (SOU 2015:106) En annan tågordning - bortom järnvägsknuten (SOU 2015:110) Utredningen, som bl a uppanar till översyn av statligt ägande i bolag, får kritik.

Framför allt studeras demografins effekter på kommunernas ekonomi och verksamhet, samt på arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Köp böcker vars titel matchar 'Demografins regionala utmaningar. SOU 2015:101.

RELATERADE BÖKOR