Hållbar samverkan?

Hållbar samverkan? - Lina Wedin Hansson, Susanna Johansson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Lina Wedin Hansson, Susanna Johansson
DIMENSIONERA
10,73 MB
FILNAMN
Hållbar samverkan?.pdf
ISBN
6714240473948

BESKRIVNING

Offentlig upphandling spelar en central roll i samhällsplanering och stadsomvandlingsprojekt, där möjligheten att integrera hållbarhetshänsyn har kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste decennierna. Bakgrunden till denna rapport härstammar ur projektet ”Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen”, finansierat av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) samt med samfinansiering från Miljöförvaltningen, Malmö stad.Malmö stads stadsomvandlingsprojekt ”Hållbara Rosengård” utgör ett aktuellt exempel på en satsning där offentlig upphandling inom bl.a. byggentreprenader har använts som ett medel för att bidra till hållbar stadsutveckling. Denna rapport presenterar en fallstudie av ett specifikt byggprojekt som genomfördes inom ramen för Hållbara Rosengård och som inkluderade både sociala och miljömässiga hållbarhetskrav i upphandlingen. Rapporten redovisar och diskuterar några centrala empiriska resultat från denna studie, med särskilt fokus på offentlig-privat samverkan å ena sidan och beslutsprocesser och hållbarhetsincitament å andra sidan. Rapporten syftar härutöver till att identifiera några särskilt viktiga områden för fortsatt forskning och utveckling, och att vara till nytta för det fortsatta implementeringsarbetet gällande samverkan kring hållbar offentlig upphandling.

Vår forskning handlar om att undersöka hur samverkan kan åstadkomma en positiv förändring. Samverkan för hållbar klimatanpassning INFORMATION OCH VERKTYG FÖR KOMMUNER OCH MEDBORGARE Översvämningar, värmeböljor och stormar förväntas öka i antal och styrka, medan havshöjning och erosion hotar att förändra lokala samhällen och landskap, ibland radikalt. Hållbar utveckling är inte bara den miljömässiga aspekten, även om den är en stor del, utan också social och ekonomisk hållbarhet. Gruppen jobbar mycket med att just den helhetsbilden ska bli synlig för alla i personalen.

2. Skogägare kräver ursäkt av Skogsstyrelsen.

RELATERADE BÖKOR