Samproduktionens retorik och praktik - - inom området hälsa och välfärd

Samproduktionens retorik och praktik - - inom området hälsa och välfärd Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
3,90 MB
FILNAMN
Samproduktionens retorik och praktik - - inom området hälsa och välfärd.pdf
ISBN
5471764912622

BESKRIVNING

Samproduktion av kunskap, innovationer och andra värden diskuteras numera flitigt på universitet och lärosäten runt om i världen. Likväl råder oenighet om vad begreppet står för. Somliga förespråkar en snävare syn på samproduktion, i huvudsak kopplad till samverkan med näringslivet och industrin. En vidare syn innefattar även samverkan med den offentliga sektorn och frivilligsektorn. I denna bok visar vi hur samproduktion kan gestalta sig när högskolor och universitet samverkar med den offentliga sektorn och frivilligsektorn. Från högre utbildning, forskning och utvecklingsarbete i lokala, regionala, nationella och internationella sammanhang hämtas exempel som diskuteras och problematiseras. Samproduktionens utmaningar och möjligheter belyses, liksom vilka överväganden forskare och lärare ställs inför i detta arbete.Författarna är verksamma inom en rad ämnesdiscipliner vid lärosäten i Sverige och utomlands.Boken riktar sig till studenter i samhällvetenskap, vårdvetenskap och folkhälsoutbildningar. Den riktar sig även till yrkesverksamma i välfärdssektorerna och personer som arbetar med kunskapsutveckling och innovation.

dr och universitetslektor på akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Samordnare vid Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd (MKHV). I Samproduktionens retorik och praktik : inom området hälsa och välfärd.

(2007). Validity issues in Qualitative Research.

RELATERADE BÖKOR