Att bygga en robust samarbetskultur : förebygga konflikter i arbetslivet

Att bygga en robust samarbetskultur : förebygga konflikter i arbetslivet - Helén Carlson, Thomas Jordan, Anette Olheim | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Helén Carlson, Thomas Jordan, Anette Olheim
DIMENSIONERA
10,29 MB
FILNAMN
Att bygga en robust samarbetskultur : förebygga konflikter i arbetslivet.pdf
ISBN
4574016560664

BESKRIVNING

Det finns många böcker som handlar om att förstå och hantera konflikter. Att ha kunskap om konflikthantering är nödvändigt, men det är att börja i fel ände. I stället bör den viktigaste uppgiften vara att i förebyggande syfte se till att det är lätt för alla att samarbeta och lösa de problem som uppstår på arbetsplatsen. I en sådan kultur uppkommer konflikter mer sällan, och om de ändå uppstår får de inte lika destruktiva förlopp.Den här boken handlar om hur en sådan robust samarbetskultur kan byggas. Det rör sig om ett långsiktigt arbete snarare än snabba lösningar. Författarna till boken har i många år och på olika sätt – som forskare, konsulter, handledare, utbildare, medlare och chefer – varit engagerade i djupa och allvarliga konflikter som i de flesta fall borde hanterats på ett mycket tidigare stadium. Många gånger har en konfliktpotential omedvetet byggts in i organisationer, bland annat genom att chefer och medarbetare har varit illa rustade för samarbete, problemlösning och konflikthantering.I boken beskrivs en metodik för att inventera organisationens konfliktpotential och bygga robusta samarbetskulturer på arbetsplatser. Författarna ger exempel på strategier, åtgärder och verktyg som läsaren kan använda på den egna arbetsplatsen för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Boken vänder sig till alla som studerar eller arbetar med frågor som rör ledarskap, arbetsmiljö och organisationsutveckling.Helén Carlson är socionom och konsult, med huvudsaklig inriktning på ledarutveckling, konflikthantering och organisationsutveckling.Thomas Jordan är docent, universitetslektor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, samt fortbildare och handledare i eget företag.Anette Olheim är statsvetare och konsult. Hon arbetar huvudsakligen med organisationsutveckling, ledarutveckling, konflikthantering, kompetensförsörjning och andra HR-strategiska frågor

Skriv en ... När det råder otydlighet skapas mer utrymme för att bygga sina egna uppfattningar, säger Thomas Jordan, lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, som i dagarna utkommer med boken Att bygga en robust samarbetskultur. Förebygga konflikter i arbetslivet (Gleerups förlag). Så bygger du en robust samarbetskultur.

Hantera konflikter: vi ger er rutiner och en samtalsguide för konfliktvägledning På de flesta arbetsplatser uppstår det problem då och då. Men det är när missnöjet växer och blir till en långvarig konflikt som det tär.

RELATERADE BÖKOR