Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka

Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka - Kristina Bähr | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Kristina Bähr
DIMENSIONERA
5,2 MB
FILNAMN
Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka.pdf
ISBN
5862136341971

BESKRIVNING

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer. Boken ger svar på frågor som:Hur kan vi stärka alla elevers psykologiska motståndskraft mot psykisk ohälsa och hjälpa dem att förstå och hantera livets motgångar?anpassa lärmiljön och undervisningen för att ge alla elever en chans att må bra i skolan?bemöta elever som mår dåligt så att de känner sig sedda och lyssnade på?Idag går mycket tid och kraft åt till att ge individuellt stöd till enskilda elever. Skolöverläkaren Kristina Bähr visar hur vi kan komma ifrån den situationen så att vi kan fokusera på vårt huvuduppdrag att se till att alla elever lyckas i skolan. Hon beskriver ett förhållningssätt som kan ligga till grund för det hälsofrämjande arbetet och visar också genom konkreta råd och exempel var fokus bör ligga vad vi ska göra och inte.Psykisk hälsa i skolan riktar sig till lärare, elevhälsoteam, rektorer, skolhuvudmän och alla andra vuxna i skolan som vill främja barn och ungdomars psykiska hälsa så att de får de bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet. Kristina Bähr är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin med en bakgrund från bland annat Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har arbetat i skolan sedan 2004, numera som skolöverläkare. Hon driver också den populära Hjärnpodden.Sagt om boken:"Ofta står skolan i centrum för debatten om psykisk ohälsa bland unga. Kristina Bähr reder ut begreppen och kombinerar egna erfarenheter inom elevhälsan med den vetenskapliga litteraturen och pekar på vad skolan konkret kan göra. Det handlar om att känna igen och möta de olika psykiska problem som drabbar unga. Det viktigaste är dock att utforma undervisningen så att den främjar de ungas psykiska hälsa."Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin

... Utförlig titel: Psykisk hälsa i skolan, främja, skydda och stärka, Kristina Bähr; Upplaga: ... Rektor med vetande är en skolledarkonferens som behandlar utmaningar och möjligheter som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning.

till exempel skola och socialtjänst. Fokusrapport - Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa Medicinskt programarbete, Stockholms läns landsting - 11 - Sex och sam-levnad Sexualitet och psykisk hälsa har ett starkt sam-band. Ungdomsmottagningarna utgör ett gott exempel på en lågtröskelverksamhet som når många ungdo-mar på ett framgångsrikt sätt. Det går att stärka skolelevers positiva hälsa.

RELATERADE BÖKOR