Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd

Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd - Kent Löfgren, Kerstin FagerbergFagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Kent Löfgren, Kerstin FagerbergFagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson
DIMENSIONERA
10,22 MB
FILNAMN
Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd.pdf
ISBN
7576836330952

BESKRIVNING

Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen ochskatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöteroch vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser.Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samtföreträdaransvaret för skatter och avgifter behandlas ingående. Bokeninnehåller också en utförlig genomgång av skattefrågor vid obeståndsett ur ett gäldenärs- och borgenärsperspektiv.I denna sjätte upplaga av Personligt ansvar har uppdateringar skettmed hänsyn till lagändringar, reformarbete och ny praxis t.o.m. augusti2016. Även redogörelsen för de regler och normer inom redovisningsområdetsom berör här aktuella frågeställningar har uppdaterats ochutökats. Avsikten med boken är att den ska vara ett värdefullt hjälpmedelför t.ex. revisorer, advokater och andra rådgivare som rent praktisktarbetar med reglerna. Den kan också användas som lärobok vid undervisning på universitet och högskolor.

9 Löfgren, K m.fl., Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd, s. 104.

- 216 s. Pettersson, Tove Att balansera mellan kontroll och kontakt : lokala polisers arbete med ungdomar.

RELATERADE BÖKOR