Patentlagen . en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT

Patentlagen . en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT - Bengt G Nilsson, Catarina Holtz | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Bengt G Nilsson, Catarina Holtz
DIMENSIONERA
5,85 MB
FILNAMN
Patentlagen . en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT.pdf
ISBN
9601582024911

BESKRIVNING

Den senaste heltäckande kommentaren till patentlagen utkom 1980. Sedan dess har en enorm utveckling ägt rum på patentområdet, en utveckling som också har återspeglats i patentlagen. Utvecklingen inom patenträtten har främst drivits fram av ett omfattande internationellt samarbete. Behovet av en ny och modern kommentar har därför med tiden blivit alltmer påträngande. Syftet med denna bok är att försöka täppa till den uppkomna luckan. Utvecklingen inom den Europeiska patentorganisationen (EPO) har alltsedan dess tillkomst haft stor betydelse för svensk patentpraxis. Men också andra internationella överenskommelser har sett dagens ljus och fått betydelse för svensk del: PCT, TRIPS. Londonöverenskommelsen och PLT.Boken är disponerad som en traditionell lagkommentar, där varje paragraf i patentlagen kommenteras utförligt. Eftersom den Europeiska patentkonventionen (EPC) har haft så stor betydelse för rättspraxis i Sverige kommenteras parallellt med patentlagens bestämmelser motsvarande bestämmelser i EPC och de grundläggande begreppen såsom de har utvecklats i EPO. I kapitel 11 finns dessutom ett särskilt avsnitt om EPO:s handläggning av patentärenden i syfte att vägleda läsaren på detta område. I ett särskilt kapitel, kapitel 3, behandlas på motsvarande sätt bestämmelserna i samarbetskonventionen (PT). Dessa två kapitel kan ses som handledningar avsedda att ge läsaren en introduktion till systemens tillämpning i praktiken. I ett avslutande kapitel ger författarna sin syn på den pågående internationella utvecklingen. Bengt G. Nilsson har bl.a. varit departementsråd på Justitiedepartementets enhet för immaterialrätt och lagman på den avdelning som handägger patentmål i Svea hovrätt.Catarina Holtz är jur.dr. och har varit juridisk ledamot i EPO:s besvärskammare.

en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT av Bengt G Nilsson, Catarina Holtz (ISBN 9789172234727) hos Adlibris.com. Fri frakt.

... patentlagen och patentkungörelsen i en skrivelse till Justitie-departementet (se Ju/2012/3666/L3). Patentlagen [Elektronisk resurs] en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT / Bengt G.

RELATERADE BÖKOR