Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?

Skola för kunskap, valfrihet och trygghet? - Håkan Andersson, Göte Appelberg, Lars Bejstam, Andreas Bergh, Hans Eklund, Anna Gustafsson, Johanna Ringarp | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Håkan Andersson, Göte Appelberg, Lars Bejstam, Andreas Bergh, Hans Eklund, Anna Gustafsson, Johanna Ringarp
DIMENSIONERA
12,2 MB
FILNAMN
Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?.pdf
ISBN
7931991547617

BESKRIVNING

Institutet för utbildningsrätt , IfU, höll i november 2014 en endagskonferens på temat Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?. Föreliggande antologi är i huvudsak sprungen ur forskningsidéer som presenterades på konferensen.IfU har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Målet är att Uppsala universitet ska bli det viktigaste utbildningsrättsliga centret i Sverige.Denna antologi är tänkt som den första skriften i en skriftserie från IfU.

252. I de fall där fritidshemmet inte är kopplat till en skol­ eller en förskoleenhet omfattas den som leder verksamheten inte av de skrivningar i skollagen som rör rektorn eller förskolechefen.

Avstängning av elever. Kommunen ska i undantagsfall oberoende av elevens och vårdnadshavarens inställning kunna flytta en elev till en annan skola om det är nödvändigt för övriga elevers trygghet och studiero. Reglerna om skolskjuts är i allt väsentligt oförändrade men kommunen får skyldighet att erbjuda skolskjuts i vissa ytterligare fall om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser ... Institutet för utbildningsrätt , IfU, höll i november 2014 en endagskonferens på temat Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?.

RELATERADE BÖKOR