Upphandlingsstödets framtid. SOU 2012:32

Upphandlingsstödets framtid. SOU 2012:32 En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
8,66 MB
FILNAMN
Upphandlingsstödets framtid. SOU 2012:32.pdf
ISBN
5795011474257

BESKRIVNING

Upphandlingsstödet bör arbeta med information och vägledning kring både upphandlingsjuridiska frågor och andra aspekter som ekonomi, miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer, liksom strategiska frågor såsom organisation och resurser för offentlig upphandling. Verksamheten ska vända sig till både upphandlande myndigheter och leverantörer. Utredningen menar att det är helt avgörande att verksamheten blir synlig och trovärdig. Därför föreslår utredningen att det bildas en Upphandlingsstödsmyndighet. Myndigheten som bör ha minst 25 medarbetare beräknas kosta cirka 40 miljoner kronor per år, varav utredningen visar på finansiering för huvuddelen.

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av ...

I vårt remissvar på upphandlingsutredningens delbetänkande SOU Till statsrådet Stefan Attefall. Regeringen beslutade den 8 september 2011 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda hur upphandlingsstödet bör samordnas i syfte att k Remiss - betänkande Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32) Sammanfattning Konkurrensverket delar utredningens uppfattning att det krävs ökade upphand-lingsstödjande insatser inom hela upphandlingsprocessen i enlighet med det som i betänkandet benämns det breda synsättet.

RELATERADE BÖKOR