Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

Erkännande av utländska förvaltningsbeslut - Henrik Wenander | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Henrik Wenander
DIMENSIONERA
6,97 MB
FILNAMN
Erkännande av utländska förvaltningsbeslut.pdf
ISBN
8612024520968

BESKRIVNING

utländska myndigheters förvaltningsrättsliga beslut skall i stor omfattning gälla i Sverige. Exempelvis skall svenska myndigheter godta körkort, läkemedelstillstånd och universitetsexamina från många länder. När så sker får de utländska myndigheternas beslut i enskilda fall verkningar i svensk rätt. Regler och principer om erkännande av förvaltningsbeslut innebär en avvägning mellan upprätthållandet av svenska skyddsnivåer och behovet av att förenkla rörligheten över gränser. Denna intresseavvägning mellan nationellt självbestämmande och internationellt samarbete står i centrum för denna rättsvetenskapliga undersökning.I boken undersöks rättsliga regler och principer kring erkännande av utländska förvaltningsbeslut i folkrätt, EU-rätt och inhemsk svensk rätt. Bland annat behandlas de svenska myndigheternas skyldighet att erkänna utländska beslut och utrymmet att vägra erkännande på grund av brister i det utländska avgörandet. Författaren visar hur den svenska förvaltningsrätten delvis lämnar den traditionella anknytningen till den egna staten och dess territorium genom att även omfatta gränsöverskridande förhållanden.Henrik Wenander är verksam vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Exempelvis skall svenska ... Erkännande av examina avser ett beslut om den behörighet en examen som har avlagts i ett annat land ger då man söker en arbetsplats eller en studieplats. Beslut om erkännande av examina fattas i Finland av olika organisationer beroende på ändamålet. erkännande av utländska barnäktenskap är föremål för sådan debatt får mig att ifrågasätta huruvida lagstiftarens ambition att ta stark ställning emot barnäktenskap till fullo återspeglas i den svenska regleringen avseende erkännande av utländska barnäktenskap.

Mark; Abstract This thesis investigates the effects of foreign administrative decisions in the Swedish legal system. Hit hör exempelvis körkort, yrkeskvalifikationer och produktgodkännanden. Syftet med avhandlingen är att i svenskt förvaltningsrättsligt perspektiv undersöka hur regler och principer om erkännande av utländska förvaltningsbeslut fungerar i det svenska förvaltningsrättsliga systemet. 3.2 Erkännande av utländska förvaltningsbeslut 13 3.3 Examensbevis som förvaltningsbeslut 15 4 SVENSK OFFENTLIG RÄTT 16 4.1 Självbestämmande: Sverige anger när erkännande av förvaltningsbeslut kan ske 16 5 EU-RÄTT 20 5.1 EU-rättens uppbyggnad: EU:s tre pelare och sui generis 20 Pris: 301 kr.

RELATERADE BÖKOR