Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område - Bert Lehrberg | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Bert Lehrberg
DIMENSIONERA
11,94 MB
FILNAMN
Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.pdf
ISBN
3272137148710

BESKRIVNING

Detta är en kombinerad handbok och lärobok om avtalstolkning. I stort sett saknas lagregler i ämnet. I boken systematiseras de regler och principer som används i domstolarna på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlärningen som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de ändamål som motiverar och styr rättstillämpningen på området. Tolkning av avtal särhålls klart från utfyllning, som behandlas i ett särskilt kapitel. Den partsorienterade tolkningen, där endera partens avsikt eller intryck blir avgörande, hålls likaså klart isär från den uttrycksorienterade tolkningen, som fokuserar på parternas förklaringar, till exempel en kontraktstext. De olika perspektiv och kontextelement som beaktas vid tolkningen genomgås systematiskt. Framställningen av regler och principer illustreras med ett omfattande rättsfallsmaterial. Denna nya åttonde upplaga är utvidgad och upptar bland annat ett flertal nya viktiga rättsfall.Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor samt förestår utbildnings- och konsultföretaget Iusté.

tolkning, dels vilka rättsföljder i övrigt Avtalsrätt är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning.. Lagstiftning i Sverige.

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) CFR Common Frame of Reference ... med DCFR på området då verket inte innehållet specifika regler om utfyllning av avtal.

RELATERADE BÖKOR