Företagsvärdering - med fundamental analys

Företagsvärdering - med fundamental analys - Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
DIMENSIONERA
6,63 MB
FILNAMN
Företagsvärdering - med fundamental analys.pdf
ISBN
3108465523792

BESKRIVNING

Denna bok behandlar ämnet företagsvärdering och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller som finns tillgängliga för värdering av företag och aktier presenteras utförligt. Boken behandlar bland annat diskonteringsmodeller baserade på företagets utdelningar, kassaflöden eller residualvinster, substansvärderingsmodeller, samt ett antal förenklade modeller för avkastningsvärdering, t.ex. jämförande värdering.Bokens framställning är strukturerad kring begreppet fundamental analys. Med fundamental analys menas att bestämma värdet på ett företag, eller en aktie, på grundval av information om företaget och dess omvärld. Den fundamentala analysen inleds med strategisk analys, redovisningsanalys och finansiell analys. Dessa analyser ligger sedan till grund för prognoser om företagens framtid som sedan mynnar ut i en värderingsmodell. Boken integrerar därmed kunskaper från stora delar av det företagsekonomiska området och ger en konkret bild av hur dessa kan användas vid analys och värdering av ett företag.Boken skiljer sig från tidigare böcker inom området genom dess fokus på praktisk tillämpning. Genomgående illustreras till exempel hur kalkylprogrammet Excel kan användas vid konkret tillämpning av värderingsmodellerna. Här behandlas också due diligence processen i samband med företagsöverlåtelser.Till boken finns en webbplats som fungerar som stöd för läsaren, www.studentlitteratur.se/foretagsvarderingBoken är tänkt att användas på kurser i Företagsekonomi motsvarande B- eller C-nivå.

fundamental Fundamental analys kallas den form av aktieanalys som utifrån ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde, antal nya kunder, analys, starta ab snabbt etc försöker att prognostisera ett företags framtida utveckling. Ordet fundamental betyder ju grundläggande och man fundamental säga fundamental analys håller sig till de grundläggande faktorerna ... Vi har kommit till den sista delen i kursen om företagsvärdering baserad på fundamental analys.

fundamental Fundamental analys kallas den form av aktieanalys som utifrån ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde, antal nya kunder, analys, starta ab snabbt etc försöker att prognostisera ett företags framtida utveckling. Ordet fundamental betyder ju grundläggande och man fundamental säga fundamental analys håller sig till de grundläggande faktorerna ... Vi har kommit till den sista delen i kursen om företagsvärdering baserad på fundamental analys.

RELATERADE BÖKOR